• Facebook
  • Twitter

NYTKIS neuvottelukunnissa ja verkostoissa

NYTKISillä on edustuksia useissa neuvottelu- ja toimikunnissa. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä erilaisissa järjestöverkostoissa.

NYTKISillä on edustukset mm. seuraavissa neuvottelu- ja toimikunnissa:Lisäksi NYTKIS on mukana seuraavissa yhteistyöverkostoissa:Siirry sivun alkuun