• Facebook
  • Twitter

Lausunnot 2007-2010

Uudemmat lausunnot löydät täältä.

2010


29.9.2010 Järjestöt: Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen ohjelma tarvitsee riittävän rahoituksen

10.9.2010 NYTKIS ry:n tiedote: Naisjärjestöt iloitsevat ammattijärjestöjen linjauksista

30.4.2010 Lausunto: Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä

23.4.2010 NYTKIS ry:n kannanotto: Pienistä palkoista pienet eläkkeet - silputuista töistä sitäkin vähemmän

16.4.2010 Lausunto yhdenvertaisuustoimikunnan mietinnöstä

19.3.2010 Lausunto tasa-arvoselonteosta

19.3.2010 NYTKIS ry:n ja opiskelijajärjestöjen kannanotto: Vanhempainvapaat 6+6+6-mallin mukaisesti ja vanhemmuuden kustannukset jaettava kaikkien työnantajien kesken,
Föräldraledigheter enligt modellen 6+6+6, kostnaderna för föräldraskap bör fördelas jämnare

4.3.2010 Lausunto aiheesta Selvitys naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain toimivuudesta (TYO 1/2010 vp)

Helmikuu 2010: NYTKIS ry:n ja Naisjärjestöjen Keskusliiton kannanotto Raiskaus on raiskaus ja aina väkivaltaa


2009


24.4.2009 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuulemiseen valtioneuvoston selonteosta EU-politiikasta (VNS 4/2009 vp)


21.4.2009 Lausunto hallituksen esitykseen laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 7 ja 11 §:n muuttamisesta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuulemiseen

9.4.2009 Lausunto sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiasta

8.3.2009 NAISTENPÄIVÄTERVEHDYS TULEVILLE ISILLE Kannanotto perhevapaajärjestelmän uudistamisen ja 6+6+6 -mallin puolesta.

11.2.2009 SUOMI ON PERÄSSÄHIIHTÄJÄ TASA-ARVOASIOISSA NYTKISin kannanotto Ulkoministeriön seminaariin, joka käsitteli YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän vastaista yleissopimusta (CEDAW).


2008


15.12.2008 Lausunto tasa-arvolain muutoksesta

10.12.2008 Kannanotto sukupuolitietoisesta budjetoinnista

8.10.2008 Kannanotto Johanna Korhosen irtisanomisesta

11.7.2008 Lausunto tasa-arvolain muutoksesta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla

23.6.2008 Lausunto sähköisen kuulemisen kehittämisestä valtionhallinnossa

5.3.2008 Lausunto lapsen oikeuksien yleissopimuksesta

2007


8.6.2007 Lausunto vakuutusyhtiölain muuttamisesta

9.5.2007 Lausunto Euroopan Komission kertomuksesta naisten ja miesten tasa-arvosta 2006

27.4.2007 Lausunto naisjärjestöjen valtionavusta

Siirry sivun alkuun