• Facebook
  • Twitter

Päättyneet projektit

2011-2013


TASE-PROJEKTI

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja kuntien toiminnallisen tasa-arvon systemaattisen edistämisen välineenä


NYTKIS oli osatoteuttajana Kuntaliiton projektissa, jonka tavoitteena oli lisätä kuntien osaamista tasa-arvon edistämisessä eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirjan avulla. Projektin tavoitteena oli, että kuntien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sitoutuminen sukupuolten tasa-arvon edistämiseen lisääntyisi ja että tasa-arvon peruskirjan hyväksyneiden kuntien määrä kasvaisi.

Projektissa tuotettiin erilaisia oppaita ja materiaaleja kuntien tasa-arvotyön tueksi.

Projekti toteutettiin Kuntaliiton vetämänä yhdessä neljän pilottikunnan kanssa. Pilottikuntina olivat Espoo, Salo, Turku ja Vantaa. NYTKIS ry osallistui projektin toteutukseen järjestämällä tapahtumia ja osallistumalla projektin työskentelyyn mm. sen ohjausryhmässä.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto rahoittivat projektia.


2011


SUKUPUOLITIETOINEN BUDJETOINTI - GENDER BUDGET -projekti

NYTKIS oli mukana "Establishing and Expanding Gender Budgeting Network in the Baltic, Nordic States and Belarus" -projektissa, jonka tavoitteena oli edistää talousarvioiden sukupuolivaikutusten arvioinnin osaamista. Lue englanninkielinen projektijulkaisu täältä.Siirry sivun alkuun