• Facebook
  • Twitter

Silent Witness -näyttely Helsingin Valoa ei väkivaltaa -tapahtuman yhteydessä vuonna 2012.

Valoa, ei väkivaltaa -kampanja

Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio järjestää joka syksy Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan, jossa puolustetaan naisten ihmisoikeuksia, ruumiillista koskemattomuutta ja oikeutta väkivallattomaan elämään. Kampanja huipentuu YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11.

Vuoden 2018 kampanjan teema: Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta parisuhteessa

Naisten parisuhteissaan kokema väkivalta on Suomessa merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Arviolta joka kolmas suomalainen nainen on jossain vaiheessa elämäänsä kohdannut väkivaltaa lähisuhteessaan. Sukupuolittunut väkivalta näkyy tilastoissa erityisesti seksuaalisen väkivallan ja eron jälkeisen väkivallan ja vainon muotoina. Myös vakava, hoitoa vaativa ja kuolemaan johtava lähisuhteissa tapahtuva väkivalta on tilastoissa selvästi sukupuolittunutta, naisten ollessa näissä luokissa yliedustettuna. Verrattuna muihin Euroopan maihin, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on Suomessa paljon.

Lähisuhdeväkivallan ilmenemismuodoissa keskeistä on vallan, hallinnan ja kontrollin käyttö. Seksuaalisuutta loukkaavassa väkivallanteossa tekijä tai tekijät eivät kunnioita uhrin oikeutta päättää itse omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan. Lue lisää täältä.

Vuoden 2017 kampanjan teema: Lapsi turvassa eron jälkeen.

Väkivalta on tärkeää huomioida erotilanteissa tapaamis- ja huoltopäätöksiä tehtäessä.
Lasta pitäisi kuulla huomattavasti nykyistä paremmin tilanteissa, joissa perheessä on ollut väkivaltaa ennen eroa. Myös Istanbulin sopimus velvoittaa Suomen valtiota huolehtimaan siitä että lainsäädäntö ja toimintatavat ovat kunnossa, jotta eronnut vanhempi ja lapset eivät joudu vaaraan vaan voivat elää turvallisesti ja vapaina väkivallasta. Lue lisää täältä.

Vuoden 2016 kampanjan teema: matalan kynnyksen palvelut

Matalan kynnyksen palveluilla tarkoitetaan palveluita, joihin kenen tahansa on helppo hakeutua. Keskeistä matalan kynnyksen palveluissa on saavutettavuus, luottamuksellisuus, maksuttomuus ja sukupuolisensitiivinen, väkivaltaan keskittyvä erityisosaaminen. Palvelut voivat olla esimerkiksi väkivaltaa väkivaltaa kokeneiden auttamiseen erikoistuneet keskukset tai erilaiset ryhmät ja puhelinpalvelut.
Suomessa palveluita ei ole kuitenkaan riittävästi, eikä palevluita ole valtakunnallisesti tarjolla.

Kampanjaan voi osallistua sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #valoaeiväkivaltaa #eihävetä #tärkeäaskel

Vuoden 2016 kampanjaa koordinoi Naisten Linja.


Twitter: @VakivaltaObs


Vuoden 2015 kampanja: Pelko tuhoaa rakkauden

Vuoden 2015 kampanjan teemana oli henkinen väkivalta. Henkinen väkivalta nivoutuu kaikkeen väkivaltaan, mutta se jää helposti tunnistamatta. Henkinen väkivalta on systemaattista toimintaa, ei-fyysistä aggressiota, psykologista väkivaltaa, kuten väkivallalla tai itsemurhalla uhkailua, liikkumisen kontrollointia tai taloudellista kontrollia. Henkinen väkivalta murtaa kohteen minäkuvaa ja itsetuntoa.

Kampanjan keskeisimpänä tavoitteena oli auttaa tunnistamaan henkistä väkivaltaa. Tunnistamalla henkinen väkivalta todelliseksi väkivallan muodoksi annamme väkivallan kohteille mahdollisuuden tulla nähdyiksi, kuulluiksi ja tunnustetuiksi. Henkisen väkivallan tehokkuus ja haavoittavuus piilee juuri siinä, että kokemusta ei oteta riittävän vakavasti.

Vuoden 2015 kampanjan pääjärjestäjänä oli Naisten Linja.


Vuoden 2014 kampanja: Puutu ja puhu! Mies, toimi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan!

Vuonna 2014 kampanjan teemana oli miesten rooli naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisessä. Kampanjan päätapahtuma järjestettiin Narinkkatorilla Helsingissä 25.11. Lisäksi tapahtumia järjestettiin noin kuudellakymmenellä paikkakunnalla ympäri Suomea. Tapahtumapäivänä julkaistu järjestöjen yhteinen tiedote kiinnitti huomiota väkivallan uhrien auttamispalvelujen riittämättömyyteen.

Vuoden 2014 kampanjan pääjärjestäjänä oli Ensi- ja turvakotien liitto.

Siirry sivun alkuun