• Facebook
  • Twitter

Agenda2030

Kutsu kansalaisjärjestöille: Agenda2030 työpaja tasa-arvotavoitteista

Tervetuloa työpajaan, joka työstää kansallisen ja paikallisen tason suositukset Agenda2030 —tavoitteeseen 5: Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Aika: 24.5.2016 klo 14.00-16.00
Paikka: NYTKISin toimisto, Bulevardi 11 A 1, Helsinki
Vetäjä: Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n pääsihteeri Johanna Pakkanen, johanna.pakkanen@nytkis.org (samaan osoitteeseen ilmoittautumiset)

Kepa ry koordinoi keväällä 2016 kansalaisjärjestöjen yhteistyötä, kun järjestöt muodostavat näkemyksen YK:n uusien kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda2030) Suomen näkökulmasta. Työpajatyötä vetävät eri järjestöt, tasa-arvotyöpajan vetää NYTKIS ry. Kaikki tavoitteet käsitellään yhdessä seminaarissa elokuussa 2016, seminaarin aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Agenda 2030 on YK:n uusi kehitysohjelma, jonka tavoitteet ulottuvat seuraavien 15 vuoden päähän. Suomessa toimintaohjelman toimeenpano- ja seurantavastuu on hallituksella. Valtioneuvoston kanslia koordinoi Suomen tavoitteiden muokkaamista. Agenda 2030- kestävän kehityksen tavoitteita on 17 ja ne ovat jatkoa YK:n vuosituhattavoitteille. Lisätietoja: http://www.kepa.fi/teemat/agenda-2030 sekähttp://yk.fi/node/479

Siirry sivun alkuun