• Facebook
  • Twitter

Naisten palkkapäivä

Naisjärjestöt vaativat: Naisten ja miesten palkkaeron korjaamiseen lisää puhtia


Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry 2.11.2018

Naisten ja miesten välinen palkkaero on kaventunut puoli prosenttia viime vuodesta ja on nyt 16.1 % naisten tappioksi. Naisjärjestöt pitävät palkkaeroa edelleen suurena yhteiskunnallisena ongelmana. Vuonna 2019 uuden hallituksen on otettava tehtäväkseen kuroa ripeästi palkkaeroa umpeen. Erityisen tärkeitä toimenpiteitä ovat palkka-avoimuuden lisääminen ja perhevapaajärjestelmän uusiminen.

Tasa-arvolakia tulee uudistaa palkkojen läpinäkyvyyden lisäämiseksi siten että luottamusmiehillä on pääsy palkkatietoihin. Samalla tulee tarkentaa lain edellyttämiä palkkakartoituksia niin, että velvollisuus verrata naisten ja miesten tekemien töiden samanarvoisuutta toteutuu. Vain tarkka ja saatavilla oleva tieto auttaa korjaamaan palkkoja työpaikoilla.

Perhevapaajärjestelmälle on tehtävä kokonaisuudistus, jolla saadaan lasten hoivavastuuta jaettua tasaisemmin miesten ja naisten välillä. Uudistuksessa lähtökohtana on oltava miehille korvamerkittyjen vapaiden lisääminen sekä järjestelmän joustavuuden lisääminen. Vuonna 2016 äidit pitivät vanhempainpäivärahapäivistä 90,5 % ja isät 9,5 %. Osuudesta, jota kummatkin vanhemmat voivat käyttää, isien käyttämä osuus on vain 1,7 % (ks. https://www. kela. fi/perhevapaat- tietopaketti). Tilanne ei muutu ennen isille korvamerkityn osuuden lisäämistä. Perhevapaiden kasaantuminen naisille heikentää naisten työelämäasemaa, palkkakehitystä ja eläkekertymää.

Tänään 2.11. vietetään Suomessa naisten palkkapäivää. Laskennallisesti tänään on se päivä, kun naisten palkanmaksu tältä vuodelta päättyy. Päivä on STTK:n lanseeraama, ja sitä on vietetty vuodesta 2011, lisätietoja: www.sttk.fi

Lisätietoja:

Tytti Tuppurainen, kansanedustaja, vuoden 2018 NYTKIS puheenjohtaja, puh. 09 432 3186, tytti.tuppurainen@eduskunta.fi

Johanna Pakkanen, pääsihteeri, NYTKIS ry, puh. 044 522 8897, johanna.pakkanen@nytkis.org

www.nytkis.org

...............................

Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry on kattojärjestö, johon kuuluvat Kokoomuksen Naisten Liitto ry, Kristillisdemokraattiset Naiset ry, Naisasialiitto Unioni ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry, Perussuomalaiset Naiset ry, Sosialidemokraattiset Naiset, Sukupuolentutkimuksen seura ry, Suomen Keskustanaiset ry, Svenska Kvinnoförbundet r.f, Vasemmistonaiset ja Vihreät Naiset ry.


Siirry sivun alkuun