Kommentit kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevaan puiteyleissopimukseen liittyvää raporttia varten

Naisia ulkona syksyllä

Lausunto Suomen viidennen määräaikaisraportin laadintaa varten koskien kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevaa puiteyleissopimusta Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta jättää lausuntonsa. Nostamme lausunnossamme esille muutamia huomioitavia lähteitä ja teemoja, mutta haluamme samalla painottaa, että sukupuolinäkökulman läpileikkaavuus on raportoinnissa välttämätöntä. Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisen periaate edellyttää, että kansalaisia koskeva tieto raportoidaan sukupuolittain eriteltynä. Kun tietoa sukupuolenmukaan eriteltynä … Lue lisää

Kommentit YK:n CEDAW-sopimuksen raportin luonnoksesta ulkoministeriölle

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta jättää kommenttinsa Suomen valtion 8. CEDAW-raportin luonnoksesta. Käsittelyjärjestys noudattaa raporttiluonnoksen käsittelyjärjestystä.NYTKIS tulee myöhemmin koordinoimaan kansalaisjärjestöjen raportin koonnin CEDAW-toimikunnalle. Kansalaisjärjestöraportti tulee olemaan tätä lausuntoa perusteellisempi ja laajempi. ARTIKLAT 1 JA 21 Tasa-arvo-ja yhdenvertaisuuslakien luonnokset (kohta 10) Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen lausuntojen aiheet on mainittu, mutta ei kuitenkaan niiden pääviestejä. Ne olisi … Lue lisää