Lausunto oikeusministeriölle alaikäisten avioliitoista

Naisia ulkona syksyllä

Lausuntokaavake, lausuntopyyntö oikeusministeriölle alaikäisavioliittojen säätelystä 1 Arviomuistion luvussa 4.1 on käsitelty nykyisen poikkeuslupamenettelyn etuja ja haittoja. Pitäisikö alle 18-vuotiaalla olla jatkossakin mahdollisuus saada poikkeuslupa avioliiton solmimiseen alaikäisenä? Kyllä x Ei Kommentit/perustelut: Suomi edustaa kansainvälisissä yhteyksissä lapsiavioliittojen vastaista linjaa. Alaikäisavioliittojen salliminen poikkeusluvalla ei ole linjassa tämän kannan kanssa. Olisi loogista pitäytyä kotimaassa YK:n määritelmässä, jonka mukaan … Lue lisää