Lausunto lakivaliokunnalle

Naisia ulkona syksyllä

Alaikäisten avioliittojen purkamismenettely. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta jättää kirjallisesti lausuntonsa. Olemme jo aiemmin puoltaneet valiokunnalleesitystä, että alaikäisten avioliitot mahdollistavasta poikkeuslupamenettelystä luovutaan. Nyt lakiehdotuksen muotoilu on sellainen, että alaikäisenä solmittu avioliitto voitaisiin purkaa vain avioerolla. … Lue lisää