Ulkoministeriölle lausunto koskien määräaikaisraporttia uudistetusta Euroopan sosiaalisesta peruskirjasta (EN)

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää lausuntopyynnöstä. Keskitymme lausunnossamme  omaishoitoa ja palveluasumista koskeviin järjestökanteluihin. Raportoinnissa tulisi ottaa huomioon sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Kysymys omaishoidosta kytkeytyy naisten asemaan, sillä täysipäiväisistä omaishoitajista kaksi kolmasosaa on naisia.[1] Vanhusten kotihoidon lisääntyessä ja väestön ikääntyessä on riskinä, että tilanne sysää keski-ikäisiä naisia yhä enemmän työelämän ulkopuolelle. Jo nyt omaishoitajien tuen saajista 43 % … Lue lisää

Lausunto 7. määräaikaisraportin laatimiseksi Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICCPR)/YK toteuttamisesta

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta antaa panoksensa määräaikaisraportin laatimiseksi ja vastaa omalta alaltaan kysymyslomakkeen kysymyksiin 6,7 ja 11. Haluamme muistuttaa, että on välttämätöntä että koko raportoinnissa toteutuu sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Syrjimättömyys, sukupuolten tasa-arvo ja kansallisen, rotuun perustuvan tai uskonnollisen vihan lietsonnan kielto (2, 3, 20 ja 26 artiklat) Olisi välttämätöntä tarkastella raportoinnissa vihapuhetta myös sukupuoleen … Lue lisää