Lausunto koskien Suomen määräaikaisraporttia YK:n lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa valinnaisen pöytäkirjan täytäntöönpanosta

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida raportin luonnosta. Määräaikaisraportin johdanto Tuoreet YK-suositukset käsillä olevan valinnaisen pöytäkirjan toimeenpanosta nostavat huolen kielenkäytöstä. Lisäpöytäkirjan käsitteet lapsiprostituutio ja lapsipornografia on vanhentunutta kieltä ja käsitteiden käytön ymmärretään nykyään tekevän näkymättömäksi sitä seikkaa, että lapset näissä tilanteissa ovat seksuaalisen hyväksikäytön kohteina. Johdannossa tulee ottaa etäisyyttä vanhentuneeseen terminologiaan ja todeta sen … Lue lisää