Maalittamiseen, järjestelmälliseen uhkailuun ja häirintään on puututtava nykyistä vahvemmin

Nytkis

Säännöstä suunnitellaan muutettavaksi niin, että teko olisi virallisen syytteen alainen, jos laiton uhkaus kohdistuisi henkilöön hänen työtehtävänsä vuoksi ja rikoksentekijä tulee työyhteisön ulkopuolelta. Syyttäjä saisi nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta myös, jos teko on kohdistunut henkilöön hänen julkisen luottamustehtävänsä vuoksi. Pidämme erityisen tärkeänä luottamushenkilöiden sisällyttämistä esitykseen. Selvitettäessä eri sukupuolten kokemaa vihapuhetta kuntapolitiikassa on käynyt ilmi, että … Lue lisää