”Jokaisen menestyvän naisen takana on monta naista” -etäkeskustelutilaisuuden aikana palattiin NYTKISin toiminnan ytimeen

historiikki nytkis

Tilaisuuden alussa muisteltiin, mistä idea naisjärjestöjen yhteistyöstä sai alkunsa. Tarve yhteistyöverkostolle oli jaettu ja kaikkien puolueiden naisjärjestöt liittyivätkin heti mukaan. Alusta alkaen NYTKISin toiminnan keskiössä oli naisten aseman vahvistaminen puolueiden sisällä. Esimerkiksi NYTKISin tuottama kampanjamateriaali oli hyödyllinen naisehdokkaille, joilla ei ollut yhtä paljon rahaa käytettävissään kampanjointiin ja vaalityöhön, kuin miesehdokkailla. Aina palaute tehdystä työstä ei … Lue lisää