Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto koskien HE 226/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 9§ muuttamisesta

Lakivaliokunnalle                                                                                                                                                                                                                    29.1.2021 Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto koskien HE 226/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 9§ muuttamisesta Kiitämme eduskunnan lakivaliokuntaa mahdollisuudesta lausua rikoslain 25 luvun 9§ muuttamisesta. Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry puoltaa lämpimästi esitystä, jonka mukaan laittoman uhkauksen syyteoikeutta koskevaa säännöstöä tiukennettaisiin. Esityksen mukaan laittoman uhkauksen syyteoikeutta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi … Lue lisää