Lausunto rikosasioiden sovittelupalveluiden siirrosta oikeusministeriön hallinnonalalle

turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahasto

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta lausua rikosasioiden sovittelupalveluiden siirrosta oikeusministeriön hallinnonalalle koskevaan ohjausryhmäraporttiin. Vuonna 2019 sovittelulain mukaiseen rikos- ja riita-asioiden sovitteluun ohjattiin yhteensä  9 761 sovittelualoitetta, jotka sisälsivät 15 215 rikosasiaa ja 596 riita-asiaa.  Kaikista sovitteluun ohjatuista rikos- ja riita-asioista runsas puolet (56 %) oli väkivaltarikoksia.   Lähisuhdeväkivaltarikoksia ohjattiin sovitteluun noin 2 500, mikä on 28 … Lue lisää