Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi vanhemmuuslaista

vanhemmuuslaki

Kannatamme valmistellun vanhemmuuslain säätämistä ja pidämme tärkeänä lähtökohtana lapsen oikeutta tosiasiallisiin vanhempiinsa ja sitä, ettei nyt tehtävä lainsäädäntö heikennä sateenkaariperheiden asemaa nykytilanteesta. Lähtökohtana tulee olla selkeän ja hyvin ymmärrettävän lainsäädännön luominen. NYTKIS katsoo, että äitiys- ja isyyslakien soveltamiskäytännössä ilmenneet tarpeelliset tarkistukset tulee tehdä vanhemmuuslain säätämisen yhteydessä ja samalla selvittää tarvetta erillisille lain säädöksille koskien isyyttä … Lue lisää