Lausunto luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahaston ohjelmaksi 2021-2027

turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahasto

Ohjelmaluonnoksessa nostetaan esiin hallituksen tavoitteet asettaa maahanmuuttajanaiset kotouttamispalveluiden erityiseksi kohderyhmäksi ja edellyttänyt, että järjestöjen ja vapaan sivistystyön osuutta kotouttamisesta kasvatetaan (s. 3). Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry katsoo asetetun erityisen kohderyhmän olevan erinomainen lähtökohta ohjelmalle ja katsomme tärkeäksi, että naiserityisiä palveluita vahvistetaan osana turvapaikka- kotouttamis- ja maahanmuuttoon liittyviä toimia. ”Kehitetään paluuneuvonnan kattavuutta, laatua, oikea-aikaisuutta ja kokonaisvaltaisen … Lue lisää