Lausunto työryhmän mietinnöstä lähestymiskiellon tehostamiseksi

Kuva naisen käsistä näppäimistöllä.

NYTKIS toteaa, että MARAKilla moniammatillisena riskinarviointina on parhaimmat edellytykset tunnistaa vakavimmat, henkeä uhkaavat tapaukset Istanbulin sopimuksen 51 artiklan velvoitteiden mukaisesti. NYTKIS katsoo, että lähestymiskiellon tehostamisen yhteydessä on kiinnitettävä vielä erityistä huomiota siihen, että MARAK-työryhmä toimii laajasti ympäri Suomea, jotta taataan uhrien yhdenvertainen asema eri puolilla maata. NYTKIS kannattaa mietinnön esitystä väliaikaisen lähestymiskiellon määräämisen mahdollistamista myös … Lue lisää