Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry asiantuntijalausunto työelämä- ja tasaarvovaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelu)

Nainen tietokoneella.

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa mahdollisuudesta lausua varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnitteluun liittyvästä laista naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (tasa-arvolaki). Yleistä Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry pitää tärkeänä varmistaa, että yhteiskunnassamme kaikenikäisillä lapsilla sukupuolesta riippumatta on samat mahdollisuudet ja yhtäläiset oikeudet. NYTKIS katsoo, että varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelulla on myönteisiä vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon. NYTKIS pitää … Lue lisää