Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n asiantuntijalausunto lakivaliokunnalle koskien hallituksen esitystä laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyvistä laeista

Kuva naisen käsistä näppäimistöllä.

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää lakivaliokuntaa mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyvistä laeista (HE 189/2022 vp) Yleistä Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry pitää tärkeänä, että sukupuolen vahvistamisen edellytykset lainsäädännössä perustuvat ihmisoikeussopimusten ja ihmisoikeusnormien mukaisiin lähtökohtiin. Nämä ihmisoikeuksien toteutumista painottavat lähtökohdat tarkoittavat mahdollisimman hyvin itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa lainsäädäntöä. NYTKIS kiittää esitystä siitä, että siinä … Lue lisää

Naisjärjestöjen Keskusliitto ry:n, Naisjärjestöt Yhteistyössä – NYTKIS ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Kuva naisen kädestä, joka kirjoittaa paperille.

Naisjärjestöjen Keskusliitto ry, Naisjärjestöt Yhteistyössä – NYTKIS ry ja Monika-Naiset liitto ry kiittävät mahdollisuudesta tulla kuulluksi valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023 (HE 154/2022 vp). Naisjärjestöjen rahoitus hallituksen esityksessä valtion talousarvioksi vuodelle 2023 Hallituksen esitys naisjärjestöjen valtionavuksi vuodelle 2023 on 400 000 euroa avustuksen nykytasoa matalampi. Valtion talousarviossa vuodelle 2023 … Lue lisää