Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta

Kuva ihmisestä kannettavalla tietokoneella

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry puoltaa oikeusministeriön arviomuistion ehdotusta maalittamisen säätämisestä erikseen kriminalisoitavaksi. Erityisen tärkeänä pidämme yhteiskunnallisesti aktiivisten henkilöiden sisällyttämistä arviomuistion ehdotuksiin rikoslain pykälään, sillä katsomme että se on erityisesti poliittisesti aktiivisten naisten asemaa vahvistava toimi.  NYTKIS on aiemmissa vihapuheeseen liittyvissä lausunnoissaan odottanut lainsäätäjältä hallitusohjelman mukaisia toimia, joilla puututaan nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen.   … Lue lisää