Hyvinvointialueilla on mahdollisuus ratkaista merkittäviä tasa-arvo-ongelmia

Kuva lääkärintakin rinnuksesta, jossa kyniä ja stetoskooppi.

Hyvinvointialueilla on lainsäädännöllinen velvollisuus edistää toiminnallaan tasa-arvoa. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että alueilla on velvollisuus edistää kaikessa toiminnassaan sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tasa-arvon edistämisen velvoite koskee koko uudistuksen ja hyvinvointialueiden strategian ja toiminnan valmistelua ja täytäntöönpanoa, palveluja sekä henkilöstöpolitiikkaa.   Tasa-arvon edistämistä tukee esimerkiksi tasa-arvon sisällyttäminen kunkin alueen strategiaan sekä erillinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa eritellään … Lue lisää