Kehysriihen päätöksillä vahvistettava sukupuolten tasa-arvoa pandemian jälkeisessä uudelleenrakentamisessa

Kuva naisen kädestä, joka kirjoittaa paperille.

Koronaviruksen aiheuttaman pandemiatilanteen vaikutuksia eri sukupuoliin tutkitaan parhaillaan. Tiedämme kuitenkin jo, että kulunut vuosi on vaikuttanut eri tavoin eri sukupuoliin. Erityisen voimakkaasti pandemiaolosuhteet ovat vaikuttaneet naisiin.

Lähisuhdeväkivallan on todettu vuoden aikana lisääntyneen ja yhteydenotot uhrien tukipalveluihin ovat kasvaneet. Lähisuhdeväkivaltaa kokeneet ovat useimmin naisia. Koimme tärkeänä, että valtioneuvosto määritteli Nollalinjan ja turvakodit yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiksi aloiksi pandemiatilanteen alkaessa.

”Kehysriihessä on tärkeää tehdä päätöksiä, joilla turvataan edelleen näiden yhteiskunnan kannalta kriittisten alojen toimintaedellytyksiä ja riittävä rahoitus palveluiden jatkuvuuden varmistamiseksi”, sanoo Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKISin puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén.

Naisenemmistöisten alojen, esimerkiksi hoiva-alojen, kaupan alan ja opetusalan työntekijät ovat asettaneet itsensä alttiiksi koronavirustartunnalle ja tehneet poikkeusoloissa töitä jaksamisen äärirajoilla todellisissa ääriolosuhteissa.

”Sukupuolten tasa-arvon tulee olla koronapandemian jälkeisen uudelleenrakentamisen keskiössä ja on varmistettava, että naisenemmistöisten alojen työolosuhteita vahvistetaan ja kriisin vaikutuksia esimerkiksi mielen hyvinvointiin huomioidaan”, Sirén jatkaa.

Sen lisäksi että kehysriihessä tehdään päätöksiä eri alojen työolojen parantamiseksi ja palveluiden jatkuvuuden varmistamiseksi, on myös naisjärjestöjen rahoitus (perustuen lakiin naisjärjestöjen valtionavusta 663/2007, momentti 29.10.51) turvattava nykyisellä tasollaan, jotta naisjärjestöt voivat keskittyä pitkäjänteiseen tasa-arvotyöhön.