Naisjärjestöt vaativat samapalkkaisuusohjelman neuvottelijoita palaamaan pöytään

Naisia eduskuntatalon edessä vaatimassa palkkatasa-arvoa

Olisi ristiriitaista luopua samapalkkaisuusohjelmasta maassa, jonka tasa-arvokehitys ja hallituksen kokoonpano ovat juuri nyt laajan kansainvälisen huomion kohteena. Naisten ja miesten välinen palkkaero on edelleen 16 prosenttia.

Vaadimme että neuvotteluosapuolet palaavat neuvottelupöytään avoimin mielin ja käynnistävät samapalkkaohjelman suunnittelun uudestaan.

On välttämätöntä käynnistää kehittämistyö, jotta samanarvoisesta työstä maksettujen palkkojen vertailu tulee mahdolliseksi. Velvoite palkkavertailuun on jo laissa olemassa, nyt tarvitaan menetelmien tutkimista ja kehittämistä. Siksi viranhaltijoiden ja työmarkkinaosapuolten lisäksi samapalkkaohjelmatyöhön tarvitaan mukaan samapalkkaisuuden tutkijoita ja palkkausjärjestelmien asiantuntijoita.  

Lisätietoa palkkaerosta: https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/tyo-ja-toimeentulo/sukupuolten-palkkaero