Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n kevätkokouksen kannanotto: Nyt on naisten aika politiikassa!

Suomen eduskunnassa on nyt kansanedustajista ennätykselliset 47% prosenttia naisia. Naisjärjestöt vaativat, että viimeistään nyt myös ministereistä ja valiokuntien puheenjohtajista vähintään puolet on naisia.

Uuden hallituksen tulee myös sitoutua edistämään sukupuolten tasa-arvoa hallitusohjelmassaan ja keskeisissä reformeissaan. Hallituksen tulee laatia tasa-arvo-ohjelma sekä toteuttaa sukupuolitietoista budjetointia talousarvioprosessin joka vaiheissa. Lisäksi hallituskauden aikana tulee laatia uusi tasaarvoselonteko pidemmän aikavälin tasa-arvotavoitteiden edistämiseksi ja seuraamiseksi.

Aihesanat: , , ,

Twitterissä

Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i samarbete