Naisjärjestöt: Suomella yhä parannettavaa naisten oikeuksien toteutumisessa

Kuva tyhjästä tapaamishuoneesta.

Suomi on saanut suosituksia Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) toimeenpanoa valvovalta CEDAW-komitealta. Suositukset liittyvät Suomen lokakuussa tapahtuneeseen maakuulemiseen. Sopimuksen toimeenpanoa tarkastelevat maakuulemiset järjestetään joka kahdeksas vuosi.

Suomi sai suosituksia laajasti eri yhteiskunnallisiin osa-alueisiin liittyen. Nopeutettuun seurantaan otettiin viisi teemaa: sukupuoleen perustuva vihapuhe; steriloimislain pykälän 2 kumoaminen; sovittelu lähisuhdeväkivaltatapauksissa; naisten edustus puolueiden ehdokaslistoilla; ja naisten edustus puolustusvoimien päätöksentekotehtävissä. Suomi joutuu raportoimaan näiden teemojen eteen tehtävistä toimista jo kahden vuoden kuluessa.

Komitean suositusten mukaan Suomen tulee toimia seksistisen, misogyynisen ja muulla tavoin sukupuoleen liittyvän vihapuheen kriminalisoimiseksi. [IP1] 

”Sukupuoleen perustuva vihapuhe on vakava ongelma, joka rajoittaa jopa demokratian toteutumista. Vihapuhe voi vaikuttaa naisten ja erilaisten vähemmistöryhmien halukkuuteen asettua ehdolle vaaleissa. Vihapuhe on johtanut siihen, ettei moni enää osallistu keskusteluun. Näin uhkana on, että yhteiskunnalliselle keskustelulle tärkeitä näkökulmia menetetään”, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n pääsihteeri Silla Kakkola toteaa.

CEDAW-komitean suositus lähisuhdeväkivallan sovitteluun liittyen vaatii ensisijaistamaan syyttämismenettelyä sovittelumenettelyn sijaan lähisuhdeväkivallan ja parisuhdeväkivallan tapauksissa. Suositus vaatii järjestelmää myös varmistamaan, ettei ohjaus sovitteluun lopeta rikostutkintaa. [IP2] 

”Lähisuhdeväkivallan sovittelu on Suomelle häpeäpilkku. Sovittelun yleisyys osoittaa, että Suomessa vakavistakin väkivaltarikoksista voi selvitä anteeksipyynnöllä, jos väkivallan kokija on tekijälle läheinen nainen. Monet järjestöt Suomessa ovat vaatineet lähisuhdeväkivallan sovittelun rajaamista lainsäädännöllä sovitteluprosessien ulkopuolelle”, NYTKISin puheenjohtaja Fatim Diarra sanoo.

NYTKIS on työstänyt vuodesta 2019 alkaen viiden kansalaisjärjestön yhteistä varjoraporttia Suomen kuulemista varten. Lokakuussa NYTKIS osallistui CEDAW-komitean kokoukseen Genevessä akkreditoituna järjestönä Suomen valtion kuulemisen laadun turvaamiseksi.

Varjoraportti kartoittaa Suomen tilannetta CEDAW-sopimukseen liittyen ja ehdottaa myös ratkaisuja naisten oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi.

”Järjestöjen panos Suomen valtion kuulemisessa on erittäin tärkeää. Kansalaisyhteiskunnalla on ensiarvoisen tärkeää ruohonjuuritason tietoa naisten oikeuksien toteutumisen tilasta Suomessa”, Kakkola muistuttaa.

Lisätietoja:

Silla Kakkola, pääsihteeri, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry
 puh. +358 50 469 6242
 

Fatim Diarra, puheenjohtaja, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry 


Take steps to criminalize sexist, misogynist and other forms of gender-related hate speech, including against migrant women and women belonging to national minorities; [IP1]

(b)Strictly enforce the October 2021 amendment to the Criminal Code concerning the right to bring charges for menace in cases of gender-related hate speech;

(c)Further strengthen measures to address gender-related hate speech and the potrayal of stereotyped images regarding women in the media, including by encouraging the media and advertising sectors to institute effective self-regulatory mechanisms to prohibit the use of such hate speech and promote positive and non-stereotypical portrayals of women and girls.

Give priority to prosecution over the use of mediation in cases of intimate partner violence and domestic violence and ensure that referral to mediation does not result in the discontinuation of criminal investigation and prosecution in these cases [IP2]