Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi vanhemmuuslaista

vanhemmuuslaki

Kannatamme valmistellun vanhemmuuslain säätämistä ja pidämme tärkeänä lähtökohtana lapsen oikeutta tosiasiallisiin vanhempiinsa ja sitä, ettei nyt tehtävä lainsäädäntö heikennä sateenkaariperheiden asemaa nykytilanteesta. Lähtökohtana tulee olla selkeän ja hyvin ymmärrettävän lainsäädännön luominen. NYTKIS katsoo, että äitiys- ja isyyslakien soveltamiskäytännössä ilmenneet tarpeelliset tarkistukset tulee tehdä vanhemmuuslain säätämisen yhteydessä ja samalla selvittää tarvetta erillisille lain säädöksille koskien isyyttä ja äitiyttä.

Esityksessä ehdotetaan aiemman käytännön palauttamista koskien hedelmöityshoitoja. Esityksessä ehdotetaan, että naispareille annetaan mahdollisuus valita hedelmöityshoitojen yhteydessä alkion muodostamiseen myös sellaisia siittiöitä, joiden luovuttaja on suostunut isyyden vahvistamiseen. NYTKIS kannattaa tämän mahdollisuuden palauttamista. Jotta perheiden monimuotoisuus huomioitaisiin lainsäädännössä nykyistä paremmin,

NYTKIS katsoo, että vanhemmuuslain säätämisen yhteydessä tulisi harkita mahdollisuutta selvittää useamman kuin kahden juridisen vanhemman mahdollisuutta. NYTKIS katsoo, että tärkeintä lapsen edun kannalta on se, että lapsella olisi useampi kuin yksi juridinen vanhempi esimerkiksi vanhemman kuollessa. Usean vanhemman malliin on olemassa kansainvälisiä esimerkkejä muun muassa Kanadassa ja Kalifornian osavaltiossa Yhdysvalloissa.