Naisjärjestöt vaativat toimia kuukautisköyhyyden lopettamiseksi

Kuukautisköyhyys on yhteiskunnallinen ongelma, jonka vaikutuksia saatetaan julkisessa keskustelussa helposti vähätellä. Kuukautisköyhyydestä puhutaan esimerkiksi silloin kun yksilöt joutuvat pohtimaan peruselintarvikkeiden tai kuukautishygieniasta huolehtimiseen vaadittavien tarvikkeiden hankkimisen väliltä ostopäätöksiä tehdessään.  

Jos kotitalouteen kuuluu useampia henkilöitä, joilla on kuukautiset, voi kuukautissuojien hankkiminen lohkaista suurenkin osan vähävaraisen perheen kuukausibudjetista. Kuukautisten kulut vaihtelevat vuodon kestosta, runsaudesta sekä kuukautissuojan tyypistä riippuen. Elämänsä aikana kuukautissuojiin käytettävä summa saattaa kuitenkin olla tuhannesta eurosta aina kolmeen tuhanteen euroon saakka. 

Yksi erityisesti kuukautissuojien hintaan vaikuttava tekijä on se, että niitä verotetaan korkeammassa 24 prosentin veroluokassa. NYTKIS vaatii, että kuukautissuojat siirretään samaan 10 prosentin arvonlisäveroluokkaan muiden terveystuotteiden kanssa. Järjestö huomauttaa, että samalla myös inkontinenssisuojat terveydelle välttämättöminä tuotteina voisi siirtää matalampaan veroluokkaan. 

Maailmalla asiassa on viime vuosina nähty tapahtuvan jo muutosta ja ilmaisia kuukautissuojia on tarjolla esimerkiksi Skotlannissa. 

Keskustelu kuukautisköyhyydestä ei ole vähäpätöinen yhteiskunnallinen keskustelu, vaan merkittävä asia, joka vaikuttaa useiden vähävaraisten perheiden elämiin Suomessa. Jokaisella tulisi olla samanlainen mahdollisuus huolehtia itsestään kuukautisten aikana riippumatta toimeentulosta. Kuukautissuojat ovat välttämättömiä terveystuotteita, jotka tulisi taata kaikille. Lisäksi keskustelua kuukautisista tulisi myös käydä entistä avoimemmin tabujen purkamiseksi.