Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n pääsihteeriksi valittiin Silla Kakkola

Kuva: Ninni West

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry on kokouksessaan 17.5.2022 valinnut pääsihteerikseen 1.8.2022 alkaen Silla Kakkolan. Kakkola on toiminut järjestön pääsihteerin opintovapaan sijaisena 1.1.2021 alkaen. 

NYTKIS kokoaa yhteen koko suomalaisen naisjärjestökentän. Sen jäsenjärjestöjä ovat eduskuntapuolueiden naisjärjestöjen lisäksi Naisasialiitto Unioni, Naisjärjestöjen Keskusliitto sekä Sukupuolentutkimuksen seura.  

”Olemme onnekkaita, että saamme käyttöömme Silla Kakkolan ammattitaidon naisten oikeuksien ja poliittisen osallisuuden vahvistamiseksi. Kakkolan osaaminen on omiaan rakentamaan yhteistyötä yli puoluerajojen ja luomaan tiloja, joita tarvitaan tasa-arvon etenemiseksi”, NYTKISin puheenjohtaja Fatim Diarra sanoo. 

Kakkola on työskennellyt useita vuosia Vasemmistonaisissa naispoliittisena asiantuntijana, ja hänellä on pitkä kokemus NYTKISin toiminnasta. Kakkolalla on laaja osaaminen tasa-arvotyön sisällöllisistä kysymyksistä sekä järjestö- ja tasa-arvokentän käytännön tekemisestä ja vaikuttamistyöstä. Työnsä lisäksi politiikan parissa Kakkola on toiminut jäsenenä Tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa ja puheenjohtanut neuvottelukunnan Sukupuoli, talous ja valta -jaostoa. 

”Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta. On suuri kunnia johtaa kansainvälisestikin uniikkia järjestöä, joka tekee vahvaa puolue- ja järjestörajat ylittävää vaikuttamistyötä naisten oikeuksien, sukupuolten tasa-arvon ja naisten poliittisen osallisuuden puolesta yhdessä”, juuri valittu Kakkola sanoo. 

Pääsihteeri vastaa yhdistyksen taloudesta, vaikuttamistyöstä ja kansainvälisistä suhteista sekä sidosryhmäyhteistyöstä ja toimii henkilökunnan esihenkilönä. Lisäksi pääsihteeri toimii hallituksen esittelijänä ja asiantuntijana. 

Twitterissä

Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i samarbete