NYTKIS hakee järjestökoordinaattoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Oletko hankkinut kokemusta järjestötyöstä ja sen kehittämisestä? Oletko vapaaehtoisten innostaja? Onko poliittinen vaikuttaminen ja tasa-arvotyö sinulle tuttua?  Saatat olla hakemamme järjestökoordinaattori!  Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry etsii joukkoonsa osaavaa ja aikaansaavaa järjestökoordinaattoria, jonka pääasiallisena toimenkuvana on vastata NYTKISin järjestötoiminnasta (sisältäen tapahtumien järjestämisen) sekä alueellisten toimikuntien toiminnasta ja sen kehittämisestä. Toimenkuvaan kuuluu myös yhdistyksen hallintoon liittyviä tehtäviä … Lue lisää

Hyvinvointialueilla on mahdollisuus ratkaista merkittäviä tasa-arvo-ongelmia

Kuva lääkärintakin rinnuksesta, jossa kyniä ja stetoskooppi.

Hyvinvointialueilla on lainsäädännöllinen velvollisuus edistää toiminnallaan tasa-arvoa. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että alueilla on velvollisuus edistää kaikessa toiminnassaan sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tasa-arvon edistämisen velvoite koskee koko uudistuksen ja hyvinvointialueiden strategian ja toiminnan valmistelua ja täytäntöönpanoa, palveluja sekä henkilöstöpolitiikkaa.   Tasa-arvon edistämistä tukee esimerkiksi tasa-arvon sisällyttäminen kunkin alueen strategiaan sekä erillinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa eritellään … Lue lisää

Suomessa erot miesten ja naisten eläkkeissä Pohjoismaiden toiseksi suurimmat

Kuva rollaattorilla liikkuvasta ihmisestä takaapäin ja vyötäröstä alaspäin.

Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa miesten ja naisten eläke-ero on selkeä ja pysyvä. Suomessa eläke-ero on 24 prosenttia, eli miesten eläkkeet ovat 24 prosenttia suuremmat kuin naisten. Sukupuolten välisen eläke-eron suuruus Pohjoismaissa vaihtelee Ruotsin korkeimmasta 28 prosentista Islannin matalimpaan 5 prosenttiin. Kaikissa maissa miesten eläkkeet ovat naisten eläkkeitä suuremmat. Erot eri Pohjoismaissa selittyvät pääosin maiden erilaisilla … Lue lisää

Naisjärjestöt: Suomella yhä parannettavaa naisten oikeuksien toteutumisessa

Kuva tyhjästä tapaamishuoneesta.

Suomi on saanut suosituksia Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) toimeenpanoa valvovalta CEDAW-komitealta. Suositukset liittyvät Suomen lokakuussa tapahtuneeseen maakuulemiseen. Sopimuksen toimeenpanoa tarkastelevat maakuulemiset järjestetään joka kahdeksas vuosi. Suomi sai suosituksia laajasti eri yhteiskunnallisiin osa-alueisiin liittyen. Nopeutettuun seurantaan otettiin viisi teemaa: sukupuoleen perustuva vihapuhe; steriloimislain pykälän 2 kumoaminen; sovittelu lähisuhdeväkivaltatapauksissa; naisten edustus puolueiden ehdokaslistoilla; ja … Lue lisää

Turvallinen kampanjointi on toimivan demokratian perusta

vaalit ilman vihaa

Suomeen valitaan uusi eduskunta ja sen myötä uusi hallitus kevään vaaleissa 124 päivän kuluttua. Ennen vaalipäivää puolueissa on jo nyt tehty ehdokasasettelun sekä vaaliohjelmien parissa paljon työtä. Työ tiivistyy kiihtyvällä tahdilla, mitä lähemmäs vaalipäivä tulee. Ehdokasasettelun ollessa käynnissä on käyty jo jonkin verran keskustelua siitä, kuinka sukupuolen edustuksen kannalta tasapainoisen ehdokasasettelun rakentaminen on sekä tasa-arvon … Lue lisää

Koko Hubara: ”Olemme tulevien sukupolvien esivanhempia”

Turvattua toimeentuloa, muidenkin kuin länsimaisen taidekäsityksen ymmärrystä, valtaväestön ja instituutioiden vastuunottoa rasismin purkamisessa sekä menneiden ja tulevien sukupolvien kunnioitusta. Sitä Suomessa elävät, BIPOC- ja/tai maahan muuttaneet taiteilijat kaipaavat sen perusteella, mitä olen oppinut muutamassa kuukaudessa uudessa työssäni. Aloitin Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) kulttuurisen moninaisuuden taideasiantuntijana joulukuussa 2021. Taike tunnetaan yleensä maailmalla myöntämistään apurahoista ja avustuksista, mutta … Lue lisää

Ani Iivanainen: Sateenkaari-ihmisiin kohdistuva syrjintä, vihapuhe ja viharikokset

Kuva Ani Iivanaisesta.

Vihapuhe, syrjintä ja viharikokset tai niiden uhka on läsnä sateenkaari-ihmisten elämässä ja arjessa jollain tavalla joka päivä – koulussa, työpaikoilla, perheessä ja vapaa-ajalla. Usein kuulee enemmistöön kuuluvien sanovan, että nämä asiat koskettavat vain pientä osaa ihmisiä ja kysyvän, miksi sateenkaari-ihmisten oikeuksien loukkauksia pidetään jatkuvasti esillä. Kuinka isoa joukkoa ihmisiä sateenkaariasiat ja sateenkaarevuus sitten koskettaa? Erilaisten … Lue lisää

Asevelvollisuuden ja maanpuolustuksen tulevaisuus jakaa eduskuntapuolueita – Puolueet kohtasivat tasa-arvopaneelissa 8.11.2022

Kuva vaalipaneelista, jossa paneeliin osallistujat pitävät JAA-kylttiä ilmassa.

Viisi paneeliin osallistuneista puolueista oli keskustelussa sitä mieltä, ettei pakollisen asevelvollisuuden tulisi jatkossa enää koskettaa vain miehiä. “Ei ole tasa-arvoa, että vain miehet suorittavat asepalveluksen”, keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen toteaa. Puolustusvoimien edustajat ovat ilmaisseet, ettei heillä ole tarvetta nostaa asepalveluksen suorittavien määrää. Iso kysymys onkin se, miten alokkaat jatkossa valikoituisivat, mikäli nykyjärjestelmä muutettaisiin. Mahdollisessa uudistuksessa … Lue lisää

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta

Kuva ihmisestä kannettavalla tietokoneella

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry puoltaa oikeusministeriön arviomuistion ehdotusta maalittamisen säätämisestä erikseen kriminalisoitavaksi. Erityisen tärkeänä pidämme yhteiskunnallisesti aktiivisten henkilöiden sisällyttämistä arviomuistion ehdotuksiin rikoslain pykälään, sillä katsomme että se on erityisesti poliittisesti aktiivisten naisten asemaa vahvistava toimi.  NYTKIS on aiemmissa vihapuheeseen liittyvissä lausunnoissaan odottanut lainsäätäjältä hallitusohjelman mukaisia toimia, joilla puututaan nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen.   … Lue lisää

Anni Marttinen: ”Kannattaisko tytön mennä takaisin koulun penkille?”

Kuva Anni Marttisesta.

”Minä en ainakaan ota talousneuvoja naiselta.” ”Mistäköhän Tylypahkasta tääkin on tutkintonsa saanut?” ”Oletko ekonomisti vai humanisti?” ”Miten tää on päästetty pääekonomistiksi?” ”Näin käy kun naiset ohjaa taloutta. Retuperällä kaikki.” Näitä muistellessa ja lukiessa nousee syke. Tulee puristava tunne rintaan ja ahdistaa. Muistan ikävimmät ja viimeiaikaisimmat slurrit erityisesti tiktokista. Lähdin twitteristä suurimmaksi osaksi (vähensin sen käyttöä … Lue lisää

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n asiantuntijalausunto lakivaliokunnalle koskien hallituksen esitystä laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyvistä laeista

Kuva naisen käsistä näppäimistöllä.

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää lakivaliokuntaa mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyvistä laeista (HE 189/2022 vp) Yleistä Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry pitää tärkeänä, että sukupuolen vahvistamisen edellytykset lainsäädännössä perustuvat ihmisoikeussopimusten ja ihmisoikeusnormien mukaisiin lähtökohtiin. Nämä ihmisoikeuksien toteutumista painottavat lähtökohdat tarkoittavat mahdollisimman hyvin itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa lainsäädäntöä. NYTKIS kiittää esitystä siitä, että siinä … Lue lisää

Naisjärjestöjen Keskusliitto ry:n, Naisjärjestöt Yhteistyössä – NYTKIS ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Kuva naisen kädestä, joka kirjoittaa paperille.

Naisjärjestöjen Keskusliitto ry, Naisjärjestöt Yhteistyössä – NYTKIS ry ja Monika-Naiset liitto ry kiittävät mahdollisuudesta tulla kuulluksi valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023 (HE 154/2022 vp). Naisjärjestöjen rahoitus hallituksen esityksessä valtion talousarvioksi vuodelle 2023 Hallituksen esitys naisjärjestöjen valtionavuksi vuodelle 2023 on 400 000 euroa avustuksen nykytasoa matalampi. Valtion talousarviossa vuodelle 2023 … Lue lisää

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry asiantuntijalausunto työelämä- ja tasaarvovaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelu)

Nainen tietokoneella.

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa mahdollisuudesta lausua varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnitteluun liittyvästä laista naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (tasa-arvolaki). Yleistä Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry pitää tärkeänä varmistaa, että yhteiskunnassamme kaikenikäisillä lapsilla sukupuolesta riippumatta on samat mahdollisuudet ja yhtäläiset oikeudet. NYTKIS katsoo, että varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelulla on myönteisiä vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon. NYTKIS pitää … Lue lisää

Tuija Saresma: Onko vihapuheen kieltämisessä ja sukupuolentutkimuksen väheksymisessä kyse etuoikeuksilleen sokeiden ideologisesta julistuksesta?

Kuva Tuija Saresmasta.

Vihapuheen tutkimista vastustetaan saamistani kommenteista päätellen erityisesti poliittisen laitaoikeiston piirissä. Vihapuhe kohdistuu yleensä, joskaan ei ainoastaan, yhteiskunnassa marginalisoituihin ryhmiin. Sitä tuottavat usein valta-asemissa olevat, esimerkiksi luokka-asemansa, ihonvärinsä, sukupuolensa tai seksuaalisen suuntautumisensa perusteella etuoikeutetut ihmiset. Vihapuhe on lisääntynyt digitalisaation myötä, ja verkossa leviävä vihapuhe vaikuttaa keskusteluilmapiiriin laajemminkin. Sitä voi hyvällä syyllä kutsua verbaaliseksi väkivallaksi (ks. Poliittisten … Lue lisää

NYTKISin puheenvuoro STM:n järjestämässä sosiaaliturva ihmisoikeussopimusten näkökulmasta -aiheisessa pyöreän pöydän keskustelussa 26.9. 

Kuva naisen kädestä, joka kirjoittaa paperille.

Sosiaali- ja terveysministeriö kutsui maanantaina 26.9. järjestettyyn pyöreän pöydän keskusteluun kansalaisjärjestöjä keskustelemaan aiheesta sosiaaliturva ihmisoikeussopimusten näkökulmasta. Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry osallistui mukaan pyöreän pöydän keskusteluun seuraavanlaisella puheenvuorolla: ”Arvoisa ministeri Sarkkinen, muut läsnäolijat.  Lämmin kiitos kutsusta tulla pitämään puheenvuoro tähän tärkeään pyöreän pöydän keskusteluun sosiaaliturvasta ihmisoikeusnäkökulmasta.  Riittävä sosiaaliturva on tasa-arvoisen yhteiskunnan peruspilareita ja nyt kun sosiaaliturvaa … Lue lisää

Fatim Diarra: Politiikka on naisille turvatonta – on aika vaatia toimia!

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Toimiakseen demokratia vaatii sen, että jokainen yhteiskuntamme jäsen voi osallistua vailla pelkoa. Muuten demokratia jää tyngäksi, vahvojen ja vauraiden vallaksi. Jokaisella meistä on oikeus osallistua poliittiseen päätöksentekoon ja politiikan tekemiseen. Politiikan tulisikin olla tila, jossa jokaisen on mahdollista osallistua turvallisesti ja vailla pelkoa häirinnästä ja väkivallasta. Viime vuosina lisääntynyt vihapuhe haastaa varsinkin naisten ja … Lue lisää

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksestä suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla 

Kuva ihmisestä kannettavalla tietokoneella

Yleistä  NYTKIS kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston periaatepäätöksestä suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla. Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kokoaa kattojärjestönä kaikkien eduskuntapuolueiden naisjärjestöt sekä Naisjärjestöjen keskusliiton, Naisasialiitto Unionin ja Sukupuolentutkimuksen seuran ja on edistänyt laajaa puolue- ja järjestörajat ylittävää yhteistyötä pitkäjänteisesti kotimaassa ja kansainvälisesti.   Suomalaisessa yhteiskunnassa demokratia ja naisten poliittisen osallistumisen mahdollistaminen ovat olleet keskeisiä yhteiskuntaa ohjaavia periaatteita. Olemme … Lue lisää

Naisjärjestöt: Työ naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan tarvitsee rahaa

Woman at a protest

Naisjärjestöt vaativat budjettiriihestä resursseja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja Istanbulin sopimuksen toimeenpanemiseksi. Suomi on naisille yksi Euroopan vaarallisimpia maita. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2019 esimerkiksi pari- ja lähisuhdeväkivallan uhreista 77 prosenttia oli naisia. Samana vuonna viranomaisten tietoon tuli jopa 10 600 pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosta. Suomi allekirjoitti vuonna 2011 ja ratifioi vuonna 2015 Euroopan neuvoston yleissopimuksen … Lue lisää

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu)

Kuva ihmisestä kannettavalla tietokoneella

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu). NYTKIS painottaa, että lain uudistuksessa ja sen toimeenpanossa tulisi tehdä kattava sukupuolivaikutusten arviointi. Kuten HE:n yhteiskunnallisten vaikutustenkin osana todetaan, suurin osa Ukrainasta sotaa paenneista … Lue lisää

Sukupolvien välisen dialogin kirjoitustyöpajojen antia

Kuva vihkosta, jossa on kirjoitusta.

TilassaKokous oli alkamaisillaan. Paikalle oli saapunut eri-ikäisiä ihmisiä. Tilassa oli mukava puheensorina, kun ennestään toisilleen tutut kertasivat kuulumisiaan ja uusia tuttavuuksia esiteltiin. Oli nuoria suoraselkäisiä miehiä ja vanhempia miehiä, joilla jo selkä oli jo hieman kaareutunut kumaraan. Sitten tilaan saapui vaaleatukkainen pieni nainen. Hän tervehti miehiä iloisesti ja sai varsin asialliset vastaukset. Vastaukset olivat ehkä … Lue lisää

NYTKIS etsii projektikoordinaattoria arkistointiprojektiin 1.9.-31.12. väliseksi ajaksi 

Kuva arkistohyllyistä.

Oletko hankkinut kokemusta järjestötoiminnan arkistoinnista? Oletko organisointikykyinen ja tarkka tekijä? Onko poliittinen kenttä ja naisjärjestötoiminta sinulle tuttua?  Saatat olla hakemamme projektikoordinaattori arkistointiprojektiin!  Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry etsii joukkoonsa osaavaa ja aikaansaavaa projektikoordinaattoria, jonka pääasiallisena toimenkuvana on järjestää NYTKISin toiminnasta syntyneet asiakirjat arkistointikuntoon historiantutkijoiden saavutettavaksi sekä tuottaa yhdistykselle henkilöstön ja luottamushenkilöiden käyttöön arkistointiohjeet.  Tehtävässä parhaimmat edellytykset … Lue lisää

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Kuva ihmisestä kannettavalla tietokoneella

Lausuntopyynnön taustatiedot Yleiset kommentit kotoutumislakia koskevaan lakiehdotukseen Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää Työ- ja elinkeinoministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Aluksi NYTKIS huomauttaa, että kotouttaminen koskee useita suuresti toisistaan eroavia ihmisryhmiä, joilla on erilaisia tarpeita. Esimerkiksi naiset maahan muuttavana erityisryhmänä on erilaisten palveluiden tarpeessa kuin miehet. … Lue lisää

Naisjärjestöt: Lapset ja nuoret on huomioitava translaissa

Voimassa oleva transihmisiä koskeva laki loukkaa transtaustaisten ihmisten ihmisoikeuksia, oikeutta itsemäärittelyyn ja keholliseen koskemattomuuteen. Vaikka lakia ollaan nyt uudistamassa, on sen ulkopuolelle jäämässä tärkeä ryhmä – lapset ja nuoret. Hallitus esittää, että sukupuolen juridista vahvistamista koskisi ehdoton 18 vuoden ikäraja. Suomea koskevat kansainväliset velvoitteet edellyttävät kuitenkin lapsen oikeuksien yksilöllistä tarkastelua, ja tähän esitys ei anna … Lue lisää

NYTKIS-toimisto lomailee!

Kuva metsämaisemasta

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n toimisto hiljenee juhannukselta kesän viettoon. Toimiston väki toivottaa kaikille sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille oikein rentouttavaa ja levollista kesää! Alta löydät työntekijöidemme tarkat loma-ajat. Palaamme asiaan heti lomiemme jälkeen! Pääsihteeri Silla Kakkolalomalla 4.7.-29.7. Järjestökoordinaattori Laura Keskinenlomalla 23.6.-22.7. Kampanja- ja viestintäkoordinaattori Iida-Maija Pirttiniemilomalla 18.7.-29.7. Projektikoordinaattori Iida Putkurilomalla 4.7.-15.7. ja 25.7.-5.8. Toimiston yhteystiedot löydät täältä!

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto tasa-arvolain uudistuksesta (palkka-avoimuus)

Kuva ihmisestä kannettavalla tietokoneella

Yleistä hallituksen esityksen sisällöstä   Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta lausua tasa-arvolain uudistamisesta koskien palkka-avoimuutta.  Suomessa sukupuolten välinen palkkaeron kaventuminen on ollut hidasta eri hallitusten samapalkkaohjelmissa tehdyistä toimista huolimatta. Kuten hallituksen esityksen materiaalissakin todetaan, on Suomi saanut huomautuksia useilta kansainvälisiltä toimielimiltä perusteettomista sukupuolten välisistä palkkaeroista ja Suomea on kehotettu ryhtymään välittömiin toimiin niiden tasaamiseksi. Palkka-avoimuuden … Lue lisää

”Rima on asetettava korkeammalle!” – Naisjärjestöt tavottelevat tasa-arvoista elämää kaikenlaisille tytöille ja naisille

Rivi naisia käsi kädessä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry nostaa rimaa tasa-arvotavokehitykselle hallitusohjelmatavoitteissaan. Järjestön puheenjohtaja Fatim Diarra luovutti tavoitteet eduskuntapuolueiden edustajille 3.6.2022.  Seuraavat eduskuntavaalit käydään alle vuoden kuluttua keväällä 2023. Kuluneiden vuosien kriisien sävyttämä aika on siirtänyt yhteiskunnan resurssit ja huomion pois elintärkeästä tasa-arvotyöstä. Seuraavalla hallituskaudella sukupuolten tasa-arvo tarvitsee taakseen vakaat resurssit ja selkeät konkreettiset askelmerkit tasa-arvon edistämiseen kaikkialla yhteiskunnassa.  … Lue lisää

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (varhaiskasvatuksen tasa-arvo-suunnittelu) 

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta lausua varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnitteluun liittyvästä laista naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (tasa-arvolaki).  Ehdotukset ja niiden vaikutukset  On tärkeää varmistaa, että kaikenikäisillä lapsilla sukupuolesta riippumatta on samat mahdollisuudet ja yhtäläiset oikeudet. NYTKIS katsoo, että varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelulla voisi olla myönteisiä vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon. NYTKIS pitää tärkeänä, … Lue lisää

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta

Käsiä yhdessä päällekkäin

Mitä mieltä olette ehdotuksesta, jolla yhdenvertaisuussuunnitteluvelvollisuus ja yhdenvertaisuuden edistämisen velvollisuus laajenisivat koskemaan varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia?  NYTKIS katsoo, että yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena tulee olla yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistaminen ja luoda yhdenvertaisuutta korostavaa varhaiskasvatusta, joka on yksi yhdenvertaisen yhteiskunnan perusta. Yhdenvertaisuussuunnittelun merkitys ja vaikutukset riippuvat kuitenkin paljolti siitä, miten lainsäädännön toimeenpano toteutetaan ja kuinka paljon toteutukseen varataan resursseja … Lue lisää

NYTKIS etsii vakinaista pääsihteeriä

Nainen tietokoneella.

Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry hakee pääsihteeriä vakinaiseen työsuhteeseen. Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry on yhteiskunnallinen järjestö, johon kuuluvat eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden naisjärjestöt sekä kolme puoluepoliittisesti sitoutumatonta järjestöä. NYTKIS saa toimintaansa valtionapua ja työskentelee sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Pääsihteerin työtehtäviin kuuluu mm: • Toimii yhdistyksen hallituksen esittelijänä ja … Lue lisää

Edustukseltaan tasa-arvoinen eduskunta tarvitsee tasa-arvoisen ehdokasasettelun – puolen ehdokkaista on oltava naisia

Ihmisiä kokouksessa.

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:n kevätkokouksen julkilausuma vaatii sukupuolijakaumaltaan tasaista ehdokasasettelua ensi vuoden eduskuntavaaleihin.  Seuraavat eduskuntavaalit käydään jo alle vuoden kuluttua huhtikuussa 2023. Tulevina kuukausina puolueet käynnistävät ehdokashankintansa, ja on tärkeää, että jo tässä vaiheessa tavoitteet sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta asetetaan korkealle. Viime vaaleissa kaikista ehdolla olevista naisia oli 42 %. Tällä kertaa … Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta  Lausunto on laadittu lausuntopalvelu.fi -palvelussa asetettujen kysymysten rakennetta seuraten ja se on jätetty lausuntopalvelu.fi -palveluun 1.4.2022.  Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry pitää tärkeänä, että sukupuolen vahvistamisen edellytykset lainsäädännössä perustuvat ihmisoikeussopimusten ja ihmisoikeusnormien mukaisiin lähtökohtiin. Nämä ihmisoikeuksien toteutumista painottavat lähtökohdat tarkoittavat … Lue lisää

Perheen ja politiikan tekemisen yhdistäminen on oltava mahdollista kaikille 

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:n hallituksen uusi kannanotto muistuttaa, että suomalaista politiikkaa vaivaa edelleen naisiin kohdistuva kaksoisstandardi. Viime viikkoina julkisessa keskustelussa ovat jälleen esiin nousseet kysymykset huippupolitiikan ja perheen yhdistämisestä. Kuluneella hallituskaudella aihe on ollut julkisuudessa esillä toistuvasti, sillä poikkeuksellisen monet hallituksen ministerit ovat saaneet lapsen hallituskauden aikana tai ovat pienten lasten … Lue lisää

Tarvitsemme naisia asiantuntijoiksi ja neuvottelijoiksi myös kriisitilanteissa

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:n hallitus muistuttaa, että naisten tulisi olla edustettuina sekä kriisiviestinnän kasvoina, asiantuntijoina kriisitilanteissa että rauhanneuvottelupöydissä. Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat vieneet Euroopan ja Suomen osaksi uudenlaista maailmanpoliittista todellisuutta, jossa ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset vievät suuren osan jokapäiväisestä mediatilasta. Lehtien etusivut ja pääuutislähetykset ovat täyttyneet erilaisista puolustusvoimien ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden … Lue lisää

Kansainvälinen naistenpäivä 2022: Naisten välinen yhteistyö on avain tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan

Tänään juhlitaan kansainvälistä naistenpäivää. Päivän tarkoituksena on sekä juhlia naisia että muistuttaa siitä, että sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen on vielä matkaa kaikkialla maailmassa. Naiset ovat aina olleet tasa-arvokamppailun keskiössä. Tasa-arvon edistäminen vaatii sinnikkyyttä ja joukkovoimaa. NYTKIS haluaa tänä naistenpäivänä juhlia sitä, kuinka naiset yli puoluerajojen kokoontuvat yhteen edistämään tasa-arvoa. Näin saavutetaan aitoa edistystä. Jo vain … Lue lisää

Naisia ja tyttöjä ei saa unohtaa sodan keskellä 

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry  25.2.2022 Vapaa julkaistavaksi  Naisjärjestöt haluavat muistuttaa sekä Suomen, että muiden maiden johtajia siitä, että ihmisoikeudet ovat jakamattomia myös sodan keskellä. Sodat ja konfliktit vaikuttavat erityisellä tavalla juuri haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin, on tunnettua, että esimerkiksi naisiin kohdistuva väkivalta lisääntyy konfliktien aikana monilla tasoilla.  Konfliktin keskellä on keskeistä suunnata resursseja siviilien auttamiseksi ja … Lue lisää

Uhrin asema paranee seksuaalirikoslain uudistuksessa

Eduskunnalle nyt luovutetun uudistuksen lähtökohtana on suostumusperustaista ja seksuaalista itsemääräämisoikeutta vahvistava lainsäädäntö.   Seksuaalirikoksia koskeva rikoslaki on uudistettu viimeksi yli kaksikymmentä vuotta sitten ja sääntely sekä sen perustelut ovat vanhentuneet.   ”On hienoa, että hallitus esittää raiskauksen määritelmässä suostumusperustaisuuteen siirtymistä. Jatkossa raiskaus määritellään suostumuksen puutteen kautta. Tämä on tärkeä uudistus ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta” NYTKIS ry:n puheenjohtaja Fatim … Lue lisää

Aluevaltuustoihin valittiin laaja-alaisesti naisasiantuntijuutta – sukupuolten tasa-arvon edistämisen siemenet on kylvettävä jo hyvinvointialueiden rakenteisiin

Aluevaltuustojen tehtävänä on jatkossa toimia ylimpinä päättävinä eliminä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palveluiden resurssien jaosta sekä palveluverkon kokonaisuudesta. Puolueiden ehdokasasettelua käydyissä vaaleissa voidaan pitää onnistuneena, sillä vaalituloksen perusteella valtuustoihin valittiin monipuolisesti sotealan ammattilaisia: lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja psykologeja. ”On äärimmäisen tärkeää, että tulevina vuosina hyvinvointialueiden tärkeimmät periaatteet ja käytännöt luodaan tasa-arvon edistämisen lähtökohdista. … Lue lisää

NYTKIS etsii kampanja- ja viestintäkoordinaattoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Kolme naista auttaa toisiaan kiipeämään vuorelle

Saatat olla hakemamme kampanja- ja viestintäkoordinaattori! Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry etsii joukkoonsa osaavaa ja aikaansaavaa kampanja- ja viestintäkoordinaattoria, jonka pääasiallisena toimenkuvana on vastata NYTKISin viestinnästä ja sen kehittämisestä, koordinoida NYTKISin kampanjatoimintaa sekä vastata yhdistyksen verkkosivuista. Ydintehtävien lisäksi on mahdollisuus kehittää osaamista sukupuolten tasa-arvosta ja verkostoitua alan toimijoiden kanssa. Tehtävässä parhaimmat edellytykset antaa hankittu osaaminen viestinnän … Lue lisää

Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto koskien arviomuistiota avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta

Kuva naisen käsistä näppäimistöllä.

Oikeusministeriölle 14.1.2022  Pakkoavioliitto ovat vakava ihmisoikeusloukkaus ja sukupuoleen perustuvan väkivallan muoto. Tässä tapauksessa se on erityisesti naisiin ja heidän lapsiinsa sekä tyttöihin kohdistuva väkivallan muoto ja sen ilmentymä. Tämä on painava yhteiskunnallinen ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste kriminalisoinnille.   NYTKIS kannattaa pakkoavioliittoihin liittyvän lainsäädännön kehittämistä nykyisestä siten, että pakkoavioliitot kriminalisoitaisiin selkeämmin ja pakkoavioliittojen tunnistamiseen kiinnitetään erityistä … Lue lisää

Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto koskien toimenpidesuunnitelmaa lainsäädännön ja toimintatapojen uudistamiseksi vuoroasuvien lasten tilanteissa

Sosiaali- ja terveysministeriölle 14.1.2022  Yleiset huomionne toimeenpanosuunnitelmasta Yleisenä huomiona koskien toimenpidesuunnitelmaa toteamme, että toimenpideohjelman tavoitteet ovat kiitettävän monisuuntaiset. NYTKIS katsoo, että perheiden elämäntilanteiden moninaisuuden lisäksi tulisi toimenpideohjelmassa huomioida myös perheiden ja perhemallien moninaisuutta paremmin.  Lapsenhuoltolain 2019 sääntely ”oikeus tavata erityisen läheistä henkilöä, jonka kanssa hänellä on lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava vakiintunut suhde.”, on … Lue lisää

NYTKIS etsii järjestökoordinaattoria 1.2.2022–23.12.2022 väliseksi ajaksi

Kolme naista auttaa toisiaan kiipeämään vuorelle

Saatat olla hakemamme järjestökoordinaattori! Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry etsii joukkoonsa oma-aloitteista ja aikaansaavaa järjestökoordinaattoria, jonka pääasiallisena toimenkuvana on vastata NYTKISin alueellisten toimikuntien toiminnasta ja sen kehittämisestä, koordinoida Suomen kansallista Väkivaltaobservatoriota sekä kehittää NYTKISin sisäistä viestintää. Lisäksi on mahdollisuus kehittää osaamista sukupuolten tasa-arvosta ja verkostoitua alan toimijoiden kanssa. Tehtävässä parhaimmat edellytykset antaa hankittu kokemus järjestötyön kehittämisestä, … Lue lisää

Syyskokouksen julkilausuma: Väkivallan ehkäisytyön epäselvyydet hyvinvointialueilla voivat asettaa naisia hengenvaaraan

naisten turvallisuuteen ulkotiloissa

Suomi on naisille EU:n toiseksi väkivaltaisin maa. Jopa 47 prosenttia yli 15-vuotiaista tytöistä ja naisista on kokenut Suomessa fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Koronapandemian aikana useat väkivaltatyötä tekevät järjestöt ovat raportoineet huolestuttavaa kehitystä väkivaltaa lähisuhteissaan kokevien tilanteissa.   Yhteiskunnan sulkeutuessa ja ihmisten siirtyessä etätöihin vuonna 2020 muuttuivat useiden naisten tilanteet entistä vaarallisemmiksi eristyksen pitkittyessä. Naisiin kohdistuvan väkivallan tutkijat ovat puhuneet globaalisti väkivaltaisesta varjopandemiasta, … Lue lisää

Väkivallan uhrien auttamiseksi tarvitaan naiserityisiä palveluja

”Naisten alhainen sosiaalinen ja taloudellinen asema voi sekä aiheuttaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa että olla sen seuraus” (Pekingin julistus 1995) Naisiin kohdistuva väkivalta on globaali rajoja ylittävä ilmiö. Suomi on ratifioinut ns. Istanbulin sopimuksen eli Europan Neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta 1.8.2015. Istanbulin sopimus on ensimmäinen laaja-alainen velvoittava sopimus, jonka tarkoitus … Lue lisää

Romanitytöt ja –naiset – keitä he ovat ja minne he ovat matkalla?

Odotitko, että kolumnini alkaa historian tunnilla ja tapakulttuuriesittelyllä romaneista? Jos odotit, saatat pettyä, sillä en kerro niistä, vaan kerron siitä missä ja millaisessa maailmassa romanitytöt ja –naiset elävät tämän päivän Suomessa ja mihin he ovat matkalla oman näkemykseni mukaan. Romanitytöistä ja –naisista puhuttaessa keskustelu kääntyy usein, edelleenkin, nopeasti, kulttuuriin ja erityisesti romanikulttuuriin liittyviin tapoihin ja … Lue lisää

NYTKIS tavoittelee hyvinvointialueita, joiden kaikessa toiminnassa edistetään sukupuolten tasa-arvoa

Tammikuussa ensimmäistä kertaa järjestettävissä hyvinvointialuevaaleissa valitaan tasa-arvon kannalta äärimmäisen tärkeät päättäjät aluevaltuustoihin. Valtuustot päättävät tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastusalan toimintojen järjestämisestä ympäri Suomen. ”Nyt perustettava kokonaan uusi hallinnonala tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden edistää tasa-arvoa jo alueiden ensihetkistä alkaen.” sanoo NYTKIS ry:n puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén. Alueiden toiminnan ytimessä ovat monet tasa-arvon kannalta tärkeät kysymykset: hyvinvointialueet toimivat … Lue lisää

Feministinen jälleenrakennus ja koronakriisiin vastaava talouspolitiikka Suomessa

Tutkija Anna Elomäki Kriisit ja niihin vastaava politiikka vaikuttavat eri ihmisryhmiin eri tavoin ja voivat joko edistää tai vesittää sukupuolten tasa-arvoa. Tasa-arvo sivuutetaan kuitenkin usein kriisien hoidossa. Näin on ollut myös koronakriisin tapauksessa. Koronakriisi on kansainvälisesti ollut monella mittareilla sukupuolten tasa-arvon ja hoivan kriisi. Suomessa koronakriisillä on ollut sukupuolittuneita vaikutuksia muun muassa työhön ja toimeentuloon. … Lue lisää

Lausunto työryhmän mietinnöstä lähestymiskiellon tehostamiseksi

Kuva naisen käsistä näppäimistöllä.

NYTKIS toteaa, että MARAKilla moniammatillisena riskinarviointina on parhaimmat edellytykset tunnistaa vakavimmat, henkeä uhkaavat tapaukset Istanbulin sopimuksen 51 artiklan velvoitteiden mukaisesti. NYTKIS katsoo, että lähestymiskiellon tehostamisen yhteydessä on kiinnitettävä vielä erityistä huomiota siihen, että MARAK-työryhmä toimii laajasti ympäri Suomea, jotta taataan uhrien yhdenvertainen asema eri puolilla maata. NYTKIS kannattaa mietinnön esitystä väliaikaisen lähestymiskiellon määräämisen mahdollistamista myös … Lue lisää

Voiko palkkatasa-arvo toteutua ilman palkkojen läpinäkyvyyttä?

Sukupuolten palkkaeron taustalla on monia tekijöitä Naisten ja miesten palkkatasa-arvo on vielä valitettavan kaukana. Sukupuolten keskimääräinen palkkaero työmarkkinoilla on tällä hetkellä Suomessa noin 16 %. Kyseessä on säännöllisen työajan ansio kokoaikaisilla työntekijöillä – tässä palkkaerossa ei siis ole huomioitu esimerkiksi ylitöiden tai osa-aikatyön vaikutusta. Sukupuolten välinen palkkaero on Suomessa korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin, ja se … Lue lisää

Naisjärjestöt vaativat toimia kuukautisköyhyyden lopettamiseksi

Kuukautisköyhyys on yhteiskunnallinen ongelma, jonka vaikutuksia saatetaan julkisessa keskustelussa helposti vähätellä. Kuukautisköyhyydestä puhutaan esimerkiksi silloin kun yksilöt joutuvat pohtimaan peruselintarvikkeiden tai kuukautishygieniasta huolehtimiseen vaadittavien tarvikkeiden hankkimisen väliltä ostopäätöksiä tehdessään.   Jos kotitalouteen kuuluu useampia henkilöitä, joilla on kuukautiset, voi kuukautissuojien hankkiminen lohkaista suurenkin osan vähävaraisen perheen kuukausibudjetista. Kuukautisten kulut vaihtelevat vuodon kestosta, runsaudesta sekä kuukautissuojan tyypistä riippuen. Elämänsä aikana kuukautissuojiin käytettävä summa saattaa kuitenkin olla tuhannesta … Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto. Naisjärjestöjen Keskusliitto ry, Naisjärjestöt Yhteistyössä – NYTKIS ry ja Monika-Naiset liitto ry kiittävät mahdollisuudesta tulla kuulluksi valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (HE 146/2021 vp) ja lausuvat kunnioittaen seuraavaa. Naisjärjestöjen rahoitus hallituksen esityksessä valtion talousarvioksi vuodelle 2022 Valtion talousarviossa vuodelle 2022 lakiin eräiden naisjärjestöjen valtionavusta … Lue lisää

Uuden edessä – Miten käy vammaisten naisten ja tyttöjen?

Olemme edelleen epävarmoja siitä, miten naisten ja tyttöjen perusoikeudet toteutuvat uudessa järjestelmässä. Vammaisilla naisilla ja tytöillä epävarmuus on tätäkin suurempaa, koska meneillään on useita suoraan heidän elämäänsä vaikuttavia uudistuksia samanaikaisesti: vammaispalvelut, kuntoutus, sosiaaliturva. Lainsäädäntö muuttuu, myös palvelujen järjestämisen tavat ja vastuutahot muuttuvat. Tämä kaikki vaikuttaa välittömästi siihen, miten palvelu toimii -tai ei toimi- asiakkaan näkökulmasta. … Lue lisää

Naisten tasa-arvoiseen johtajuuteen vielä yli 130 vuotta

Olemme maailmanlaajuisesti vielä hyvin kaukana naisten tasa-arvoisesta osallistumisesta politiikan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla. Naisten osuus johtavissa asemissa on edelleen merkittävästi alhaisempi kuin miesten ja naiset ovat yhä aliedustettuina päätöksenteossa. Syyskuussa 2021 valtion tai hallituksen johdossa oli nainen ainoastaan 24 maassa. Vain siis noin 10 prosenttia maailman valtioista on naisen johtamia ja 119 maassa ei ole … Lue lisää

Naisjärjestöt kannustavat naisia lähtemään ehdolle aluevaaleissa

Kolme naista auttaa toisiaan kiipeämään vuorelle

Sote-uudistuksen myötä Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joiden ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto. Valtuustot valitaan sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa. Aluevaaleissa päätetään hyvinvointialueilla keskeisten palveluiden järjestämisestä, joihin kuuluu muun muassa pelastustoimen järjestäminen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden katkeamattomat palveluketjut, kuten esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn rakenteiden ja palveluiden ylläpito. Aluevaltuustot tarvitsevat moninaisesti eri aloja edustavia osaajia, jotta päätöksenteko … Lue lisää

Nuorten pahoinvointi on otettava vakavasti

Nuorten pahoinvointi on ollut viime aikoina erityisen paljon esillä, eikä syyttä. Korona ja siihen liittyvät rajoitukset ovat kuormittaneet erityisesti nuoria. MIELI Suomen Mielenterveys ry:n teettämän kyselyn mukaan korona-aika on koetellut erityisesti nuorten aikuisten (18–34 -vuotiaiden) mielenterveyttä. Ikäryhmästä 52 prosenttia kokee, että epidemia on vaikuttanut kielteisesti heidän mielenterveyteensä. Vuotta aikaisemmin vastaavassa kyselyssä luku oli 44 prosenttia. … Lue lisää

Ihmiskaupan torjunta on koko yhteiskunnan asia

6.9.2021 ”Helsingin hovioikeuden mukaan Moldovasta ja Italiasta Suomeen saapuneet naiset olivat täysin riippuvaisia miehestä.” HS, 6.7.2021 jutussa ”Miehelle vankeutta ihmiskaupasta ja parituksesta – kulutti parituksesta saatuja rahoja kasinolla”. ”Ainakin tuhannet miehet Suomessa ovat ostaneet seksiä ihmiskaupan uhreilta.” YLE, 5.8.2020 jutussa ”Seksikaupan kallis hinta”. ”Pakkoavioliiton uhreja tullut Suomessa tietoon aiempaa enemmän – tapauksia tulee ilmi lähisuhdeväkivallan … Lue lisää

Naisjärjestöjen terveiset budjettiriiheen: Nyt on aika purkaa hoivavelkaa

Koronapandemian selättäminen on kerryttänyt hoivavelkaa, kun resursseja on karsittu kiireettömistä palveluista. Monien sairauksien hoitaminen tulee paljon kalliimmaksi, kun varhainen diagnosointi ja ennaltaehkäisevä terveydenhoito on jäänyt sivuun pandemian aikana. Terveydenhoidon suurimmat väliinputoajaryhmät on tunnistettava ja on tarkasteltava myös pandemia-ajan ratkaisujen sukupuolivaikutuksia. Hoivavelkaa on purettava tavalla, joka ei kuormita hoitohenkilökuntaa entisestään. Kannamme huolta naisvaltaisten sosiaali- ja terveysalan … Lue lisää

Ilmastonmuutoksen torjuminen on tasa-arvokysymys

Naisjärjestöt vaativat panostuksia ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Tasa-arvo on kestävän kehityksen edellytys ja ilmastonmuutos vaikuttaa eri sukupuoliin eri tavoin. Kaikista heikoimmassa asemassa olevilla ei aina ole kykyä tai edes mahdollisuuksia mukautua olosuhteiden muutokseen. Suomen on kannettava vastuunsa globaalina toimijana. Eniten ilmastonmuutoksesta kärsivät naiset ja lapset. Luonnonkatastrofit vaikeuttavat naisten asemaa entisestään sekä altistavat naisia ja tyttöjä esimerkiksi … Lue lisää

Vertaistukiryhmä poliittisesti aktiivisille naisille

Hae mukaan 12.9. mennessä! Kenelle ryhmä on tarkoitettu? Ryhmä on tarkoitettu poliittisesti aktiivisille naisille (itsemäärittelyä kunnioittaen), joihin on kohdistettu vihapuhetta tai muita häirinnän muotoja, kuten pelottelua, häpäisyä, uskottavuuden kyseenalaistamista tai hiljentämisyrityksiä. Olet tervetullut ryhmään riippumatta siitä, millaista poliittinen vaikuttamisesi on luonteeltaan. Kokemukset voivat olla tuoreita tai niistä voi olla kulunut jo pidemmän aikaa. Mikään kokemus … Lue lisää

NYTKIS etsii projektikoordinaattoria 1.9.-31.12. väliseksi ajaksi

Kolme naista auttaa toisiaan kiipeämään vuorelle

Saatat olla hakemamme projektikoordinaattori!  Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry etsii joukkoonsa idearikasta ja aikaansaavaa projektikoordinaattoria, jonka pääasiallisena toimenkuvana on järjestää alueellisesti kattava sukupolvien välisen dialogin tapahtumasarja yhteistyössä NYTKIS-aluetoimikuntien kanssa.  Tehtävässä parhaimmat edellytykset antaa hankittu kokemus järjestötyöstä, tapahtumatuotannosta ja ihmisten osallistamisesta, soveltuva koulutus, hyvä organisointikyky sekä osaaminen digitaalisista tapahtuma-alustoista ja sosiaalisen median kanavista. Eduksi katsotaan poliittisen kentän ja naisjärjestöjen tuntemusta.  Työsuhteen … Lue lisää

Naisjärjestöjen keskusliitto ja NYTKIS: Naisten moninaisuus on voimavara

Naisten moninaisuus on voimavara

Kannamme huolta laajemmasta liikehdinnästä, joka pyrkii edistämään syrjiviä, vihamielisiä asenteita sukupuolivähemmistöjä kohtaan ja kieltämään sukupuolen moninaisuuden. Naisten moninaisuus ei ole uhka, vaan voimavara. Naisjärjestöjen Keskusliitto ja NYTKIS ry tukevat Oikeus olla -kansalaisaloitetta. Peräänkuulutamme itsemääräämisoikeuteen perustuvaa translakia, jossa sukupuolen juridinen vahvistaminen perustuu omalle ilmoitukselle lääketieteellisen prosessin sijaan, ei vaadi todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä ja on mahdollista myös alle … Lue lisää

Valtuustoihin valittujen naisten osuus saavutti vihdoin 40%

Silla Kakkola - Nytkis

Joillakin paikkakunnilla päästiin näissä vaaleissa jopa naisenemmistöihin, mutta silti valtuustot ovat edelleen melko miesvaltaisia. Naiset ovat aikaisemmissa valtuustoissa olleet huonommin edustettuina myös puheenjohtajistoissa ja kunnanjohtajien joukossa. Miesvaltaisuus on näkynyt myös lautakuntien puheenjohtajistoissa, joissa naisten edustus näkyy tyypillisesti opetus- ja kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveyslautakunnissa. Vetoankin puolueisiin, jotta tulevissa luottamustehtävien ja erityisesti puheenjohtajuuksien jakamisessa huomioidaan sukupuolten … Lue lisää

Fatim Diarra ja Silla Kakkola valittu European Women’s Lobbyn hallitukseen

Fatim Diarra ja Silla Kakkola European Women’s Lobbyn hallitukseen

EWL edustaa yli 2000 eri naisjärjestöä 26 eri jäsenmaasta ja pyrkii toiminnallaan edistämään naisten oikeuksia ja tasa-arvoa, niin laajemman yleisön silmissä kuin EU-instituutioissa tapahtuvan päätöksenteon parissa. EWL on myös meille keskeinen keino vaikuttaa EU-päätöksentekoon ja koemme tärkeänä sen, että EWL:n hallitustyön kautta saamme suomalaisten naisjärjestöjen äänen kuuluviin myös kansainvälisellä tasolla. Naisten oikeudet ovat tänä päivänä … Lue lisää

Lausunto luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahaston ohjelmaksi 2021-2027

turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahasto

Ohjelmaluonnoksessa nostetaan esiin hallituksen tavoitteet asettaa maahanmuuttajanaiset kotouttamispalveluiden erityiseksi kohderyhmäksi ja edellyttänyt, että järjestöjen ja vapaan sivistystyön osuutta kotouttamisesta kasvatetaan (s. 3). Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry katsoo asetetun erityisen kohderyhmän olevan erinomainen lähtökohta ohjelmalle ja katsomme tärkeäksi, että naiserityisiä palveluita vahvistetaan osana turvapaikka- kotouttamis- ja maahanmuuttoon liittyviä toimia. ”Kehitetään paluuneuvonnan kattavuutta, laatua, oikea-aikaisuutta ja kokonaisvaltaisen … Lue lisää

Istanbulin sopimus täytti 10 vuotta – Naisjärjestöt vaativat lisätoimia sopimuksen toimeenpanemiseksi

Kolme naista auttaa toisiaan kiipeämään vuorelle

Istanbulin sopimuksella on ollut merkittävä vaikutus myös Suomessa, kun turvakotien rahoitus siirtyi valtion vastuulle, Seri-tukikeskuksia avattiin ympäri maan ja ympärivuorokautinen auttava puhelinpalvelu Nollalinja aloitti toimintansa. Väkivalta on kuitenkin edelleen merkittävä ongelma ja on edelleen paljon tehtävää Istanbulin sopimuksen velvoitteiden täyttymiseksi. Suomalaiset naisjärjestöt ja kansalaisjärjestöt ovat tehneet pitkäjänteistä työtä vaatimalla uudistuksia ja lisäresursseja väkivallan uhrien aseman edistämiseksi. Esimerkkejä tästä ovat käynnissä olevat seksuaalirikoslainsäädännön ja rikoslainsäädännön uudistushankkeet.  Lähisuhdeväkivalta on sukupuolistunut ilmiö ja Istanbulin sopimuksen toimeenpanon edistämiseksi on ehdotettu lähisuhdeväkivaltalakia. … Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi vanhemmuuslaista

vanhemmuuslaki

Kannatamme valmistellun vanhemmuuslain säätämistä ja pidämme tärkeänä lähtökohtana lapsen oikeutta tosiasiallisiin vanhempiinsa ja sitä, ettei nyt tehtävä lainsäädäntö heikennä sateenkaariperheiden asemaa nykytilanteesta. Lähtökohtana tulee olla selkeän ja hyvin ymmärrettävän lainsäädännön luominen. NYTKIS katsoo, että äitiys- ja isyyslakien soveltamiskäytännössä ilmenneet tarpeelliset tarkistukset tulee tehdä vanhemmuuslain säätämisen yhteydessä ja samalla selvittää tarvetta erillisille lain säädöksille koskien isyyttä … Lue lisää

Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021-2027

Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021-2027

NYTKIS kiittää lämpimästi sukupuolten tasa-arvoa edistävien järjestöjen edustusta asetuksen 7§ alueiden uudistumisen neuvottelukunnan sekä 11§ maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanosta. Sen sijaan toimeenpanoasetuksen 9§ seurantakomitean kokoonpanossa puhutaan vain yleisemmällä tasolla kansalaisyhteiskunnasta eikä mainita mm. sukupuolten tasa-arvoa edistävien järjestöjen edustuksesta. NYTKIS haluaa lausunnossaan kiinnittää huomiota siihen, että myös seurantakomitean kokoonpanoasetuksen pykälässä huomioitaisiin sukupuolten tasa-arvoa edistävä edustus pykälien 7§ … Lue lisää

Naisten vaalipaneeli Kajaanissa

naisten vaalipaneeli kajaanissa

Kainuun NYTKIS järjestää vaalipaneelitilaisuuden tiistaina 11.5.2021 klo 18:00 Kajaanin kaupungintalolla valtuustosalissa. Vaalipaneelitilaisuus striimataan lisäksi verkkoon, mikä tarjoaa ehdokkaille ja äänestäjille koronaturvallisen, paikkariippumattoman tavan osallistua. Tilaisuuteen voi ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen marketta.moilanen(at)puolanka.net. Osallistumislinkit lähetetään sähköpostitse 10.5.2021. Kainuussa naiset ovat aliedustettuina kuntien valtuustoissa. Koska naisen ääni yhteiskunnassa on yhtä tärkeä kuin miehen ääni, Nytkis Kainuu toimikunta järjestää vaalipaneelin, … Lue lisää

Kehysriihen päätöksillä vahvistettava sukupuolten tasa-arvoa pandemian jälkeisessä uudelleenrakentamisessa

Kuva naisen kädestä, joka kirjoittaa paperille.

Koronaviruksen aiheuttaman pandemiatilanteen vaikutuksia eri sukupuoliin tutkitaan parhaillaan. Tiedämme kuitenkin jo, että kulunut vuosi on vaikuttanut eri tavoin eri sukupuoliin. Erityisen voimakkaasti pandemiaolosuhteet ovat vaikuttaneet naisiin. Lähisuhdeväkivallan on todettu vuoden aikana lisääntyneen ja yhteydenotot uhrien tukipalveluihin ovat kasvaneet. Lähisuhdeväkivaltaa kokeneet ovat useimmin naisia. Koimme tärkeänä, että valtioneuvosto määritteli Nollalinjan ja turvakodit yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiksi … Lue lisää

Lausunto rikosasioiden sovittelupalveluiden siirrosta oikeusministeriön hallinnonalalle

turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahasto

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta lausua rikosasioiden sovittelupalveluiden siirrosta oikeusministeriön hallinnonalalle koskevaan ohjausryhmäraporttiin. Vuonna 2019 sovittelulain mukaiseen rikos- ja riita-asioiden sovitteluun ohjattiin yhteensä  9 761 sovittelualoitetta, jotka sisälsivät 15 215 rikosasiaa ja 596 riita-asiaa.  Kaikista sovitteluun ohjatuista rikos- ja riita-asioista runsas puolet (56 %) oli väkivaltarikoksia.   Lähisuhdeväkivaltarikoksia ohjattiin sovitteluun noin 2 500, mikä on 28 … Lue lisää

Nuorten koulutusvalintojen sukupuolittuneisuudessa aluekohtaisia eroja – Uusi selvitys valottaa sukupuolten tasa-arvon tilaa Suomen kunnissa

Nytkis

”Stereotyyppiset käsitykset eri sukupuolille sopivista töistä ohjaavat edelleen liian usein lasten ja nuorten koulutusvalintoja ja vaikuttavat sitä kautta heidän tulevaisuuteensa,” sanoo Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén. Jo peruskoulun yläluokilla tytöt ja pojat tekevät eri valintoja valinnaisissa oppiaineissa. Sukupuolivähemmistöön kuuluvien nuorten osalta tilastotietoa ei ole saatavilla. Erityisen sukupuolittuneita koulutusvalinnat ovat nuorten siirtyessä peruskoulusta toisen … Lue lisää

Lausunto perhevapaauudistuksesta

perhevapaauudistus

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta lausua perhevapaauudistuksesta. NYTKIS on tyytyväinen, että esitys perhevapaauudistuksesta on saatu aikaan ja se on askel oikeaan suuntaan. Hallituksen esityksessä on tärkeitä ja hoivavastuun jakamista tukevia elementtejä, mutta esitetyssä muodossaan se jää kuitenkin vielä mielestämme vajaaksi niistä tavoitteista mitä sille on asetettu. NYTKIS keskittyy omassa lausunnossaan nostamaan esille sukupuolten tasa-arvon … Lue lisää

Tarvitsemme häshtägien lisäksi konkreettisia toimia turvallisiin katuihin ja koteihin

naisten turvallisuuteen ulkotiloissa

Pelkät keskustelut, somekampanjat ja tietoisuuden lisääminen eivät riitä. Siksi Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry vaatii konkreettisia toimia. Jokaisen tulee voida kävellä rauhassa kotiinsa ilman pelkoa.  ”Kaupunkiympäristön on oltava turvallinen meille kaikille ja siksi kaupunkisuunnitteluun on tärkeää osallistaa monenlaisia ihmisiä. Turvallisuutta voidaan edistää esimerkiksi valaistusta lisäämällä. Lisäksi seksuaalirikoslainsäädännön ja rikoslainsäädännön uudistushankkeita tulee vauhdittaa ja uhrin asemaa vahvistaa.” … Lue lisää

Lausunto koskien valtioneuvoston tasa-arvoselontekoa

Kuva naisen kädestä, joka kirjoittaa paperille.

Tulevaisuuden tasa-arvokysymykset  Tasa-arvopoliittiset tavoitteet  2. Marinin hallituksen tavoitteena on parantaa kunnianhimoisesti tasa-arvoa yhteiskunnassa ja nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Mitkä mielestänne pitäisi olla Suomen kansalliset pitkän ajan tasa-arvopoliittiset tavoitteet, jotka toteutuessaan veisivät Suomea tasa-arvoisemmaksi yhteiskunnaksi? Huomioikaa, että kysymys on tavoitteista, ei välineistä tai toimenpiteistä. Tarkasteltava aika on nykyhetkestä vuoteen 2030. Mainitkaa enintään viisi konkreettista, selkeää ja seurattavissa olevaa … Lue lisää

Ilman naisten työtä Suomi pysähtyy

kiitos

Poikkeuksellinen vuosi 2020 lähenee loppuaan. Pandemiavuosi on tuonut mukanaan paljon haasteita ja nostanut esiin yhteiskuntamme haavoittuvia kohtia. Vaikka pandemian vaikutukset ovat varmasti koskettaneet jollain tapaa kaikkia, on sen kuormittavuus kriittisten naisvaltaisten alojen toimijoille ollut ylitse muiden. Koronapandemia, jos jokin, on osoittanut, että ilman naisten työtä yhteiskunta pysähtyy. Siksi haluamme huomioida osaa niistä, jotka ovat kantaneet … Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liittyen pakottamalla solmitun avioliiton kumoamiseen

turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahasto

Avioliiton kumoaminen Lausuntonne ehdotetuista säännöksistä Kannatamme avioliiton kumoamisesta säätämistä siten että tuomioistuimen on hakemuksesta kumottava avioliitto, jos avioliitto on solmittu pakottamalla, minkä jälkeen väestötietojärjestelmään merkitään kumoamisen jälkeen pakkoavioliittoa edeltävä siviilisääty. Koska kumoamisen oikeusvaikutukset olisivat samat kuin avioerossa, se turvaisi avioliiton mitätöintiä paremmin pakotetun osapuolen ja lasten oikeusasemaa. Kumoaminen vastaisi maahanmuuttajajärjestöjen esiin tuomaan ongelmaan, että vain … Lue lisää

”Jokaisen menestyvän naisen takana on monta naista” -etäkeskustelutilaisuuden aikana palattiin NYTKISin toiminnan ytimeen

historiikki nytkis

Tilaisuuden alussa muisteltiin, mistä idea naisjärjestöjen yhteistyöstä sai alkunsa. Tarve yhteistyöverkostolle oli jaettu ja kaikkien puolueiden naisjärjestöt liittyivätkin heti mukaan. Alusta alkaen NYTKISin toiminnan keskiössä oli naisten aseman vahvistaminen puolueiden sisällä. Esimerkiksi NYTKISin tuottama kampanjamateriaali oli hyödyllinen naisehdokkaille, joilla ei ollut yhtä paljon rahaa käytettävissään kampanjointiin ja vaalityöhön, kuin miesehdokkailla. Aina palaute tehdystä työstä ei … Lue lisää

NYTKIS ry:n syyskokouksen kannanotot

Nytkis

Kaikki mukaan edistämään palkkatasa-arvoa! Suomalaiset naiset ovat odottaneet ja tehneet työtä samapalkkaisuuden toteutumiseksi jo pitkään. Suomessa sukupuolten välinen palkkaero ei ole kuroutumassa umpeen, vaan kasvamassa. Vuonna 2020 naisten palkat jäivät keskimäärin 83,8 prosenttiin miesten palkoista, mikä on 0.4 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Samapalkkaisuus hyödyttää sekä naisia, että miehiä, sillä naisten tulotason noustessa myös perheiden … Lue lisää

Naisjärjestöt haastoivat eduskuntapuolueet irtisanoutumaan vihapuheesta ja häirinnästä

vaalit ilman vihaa

NYTKIS ry:n vihapuheen ja häirinnän vastainen kampanja #vaalitilmanvihaa pyrkii tuomaan esiin naisiin kohdistuvan vihapuheen vahingollisuuden ja sen vaikutukset demokratiaan. Kampanjan tarkoituksena on kannustaa naisia asettumaan ehdolle kuntavaaleissa, joissa naisten osuus valituista ehdokkaista on jäänyt pieneksi verrattuna muihin vaaleihin. Kyselytutkimukset ovat osoittaneet, että kunnallisessa päätöksenteossa mukana olevat naiset kokevat vihapuhetta huomattavasti miehiä enemmän ja usein heidän … Lue lisää

Tasa-arvon edistämiseen tulee panostaa kuntatasolla

tasa-arvon edistäminen

Kuntavaalitavoitteet on jaettu kuuden eri otsikon alle: tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö kunnissa, kasvatus ja koulutus, kunnat työnantajina, ikäystävällinen kunta ja sukupuolistunut hoiva, sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys sekä sukupuolistunut väkivalta ja ihmiskauppa. Vuonna 2020 alkaneen koronakriisin vuoksi tulevan kuntavaalikauden yksi tärkeimpiä tavoitteita on tukea naisvaltaisia hoiva-aloja, varhaiskasvatusta ja perusopetusta sekä edistää sukupuolitietoisen budjetoinnin käyttöönottoa jokaisessa … Lue lisää

Miten tasa-arvo saavutetaan kunnissa – tähän suurimpien puolueiden puheenjohtajat etsivät vastauksia kuntavaalitentissä

kuntavaalitilaisuus

Tilaisuus haastaa puheenjohtajat pohtimaan, miten kunnista tehdään tasa-arvoisia. Keskusteluun nousee sukupuolten edustus kuntapäätöksenteossa, koulutuksen ja työelämän eriytyneisyys sukupuolen perusteella sekä nopeasti ikääntyvien kuntien tasa-arvokysymykset.  “Yksi ajankohtainen tasa-arvokysymys liittyy omaishoitoon. Kunnat ovat jo pitkään vähentäneet laitoshoitoa ja kalliimpia hoitomuotoja kunnissa, samalla omaishoitoa on lisätty. Tämä tarkoittaa, että hoitovastuu siirtyy yhteiskunnalta perheisiin ja naisille. Omaishoitajista noin 70 … Lue lisää

Lausunto ulkoministeriölle

ulkoministeriö

5.10.2020 The Coalition of Finnish Women’s Associations NYTKIS thanks for the opportunity to give our statement on the recommendations given by the Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings for Finland on the issues for immediate action identified in the second report of the Group … Lue lisää

Kuntien tukia tulee käyttää hoivavelan lyhentämiseen

hoivavelan lyhentäminen

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry toivoo kuntien suuntaavan tukia potilasjonojen yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen purkuun. Koronakevään jälkiseuraukset näkyvät jo pidentyneinä hoitojonoina ja hoitotakuun rikkomuksina. Hallitus on myöntänyt lisätukia kunnille, ja näitä tukia tulisikin nyt kohdentaa siten, että potilaille voidaan tarjota sairauksien tutkimusta ilman viiveitä ja oikea-aikaista hoitoa. Järjestöillä on ollut merkittävä rooli hoivataakan keventäjänä, kun tukea on … Lue lisää

Innostu ja onnistu vaikuttamaan – vinkkejä ja esimerkkejä

Tilaisuus alkaa Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n puheenjohtajan Veronika Honkasalon alustuksella, jonka jälkeen kouluttaja Tiia Kontkanen kertoo vaikuttamisen eri tavoista. Webinaarin päätteeksi kuulemme muutamia konkreettisia esimerkkejä paikallisesta vaikuttamisesta. Tilaisuuden juontaa Savon NYTKISin Kaisa Korhonen. Ilmoittautuminen 18.10. mennessä osoitteessa: https://forms.gle/7s2scXzc26ZaThCZ7 Tapahtuman Facebook sivu: https://www.facebook.com/events/381251169558288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Etsitään pääsihteerin opintovapaan sijaista

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry on yhteiskunnallinen järjestö, johon kuuluvat eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden naisjärjestöt sekä kolme puoluepoliittisesti sitoutumatonta järjestöä. NYTKIS saa toimintaansa valtionapua ja työskentelee sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Pääsihteerin työtehtäviin kuuluu mm: • Toimii yhdistyksen hallituksen esittelijänä ja asiantuntijana. Toteuttaa hallituksen päätökset. • Vastaa yhdistyksen taloushallinnosta. • Koordinoi yhdessä hallituksen … Lue lisää

Suomessa on edelleen useita ihmisoikeusongelmia – 24 järjestöä jätti yhteisen raportin YK:lle taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien lukuisista puutteista

Kuva naisen kädestä, joka kirjoittaa paperille.

Yhteensä 24 suomalaista kansalaisjärjestöä on jättänyt kaikkien aikojen ensimmäisen yhteisen varjoraportin YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS)* komitealle. Varjoraportti välittää komitealle kansalaisjärjestöjen keräämiä tietoja siitä, että monet taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet jäävät Suomessa toteutumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi puutteet sosiaaliturvan tasossa ja yhdenvertaisessa pääsyssä terveydenhuoltoon. Monet järjestöjen nyt esiin nostamista epäkohdista ovat sellaisia, joista YK … Lue lisää

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry: Naisten rooli rauhanrakentajina huomioitava rauhanvälityskeskuksen työssä

Nytkis

Ulkoministeri Haavisto on päättänyt perustaa rauhanvälityskeskuksen ministeriön poliittisen osaston alaisuuteen. Rauhanvälityskeskuksen perustaminen on tärkeä vahvistus Suomen rauhanvälitystoiminnalle. Keskuksen rooli ulkoministeriön ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön koordinoinnissa on tarpeellinen. Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry pitää keskuksen perustamista positiivisena päätöksenä ja painotamme, että keskuksen toiminnassa on otettava keskeiseksi huomioksi naisten erityinen rooli konfliktien ehkäisyssä, niiden selvittämisessä sekä kestävän … Lue lisää

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n kevätkokouksen kannanotto: Kuntien on peruttava opettajiin kohdistuvat lomautukset!

Nainen kirjan kanssa

Monet kunnat ovat lomauttamassa työntekijöitään. Lomautukset uhkaavat iskeä erityisesti niille naisvaltaisille aloille, joiden työntekijät ovat huolehtineet tärkeiden peruspalveluiden saatavuudesta poikkeusolojen aikana. Yksi lomautuksen kohteista on opettajat. Kriittisessä tilanteessa on erittäin lyhytnäköistä kohdistaa säästöjä kansalaisten peruspalveluihin. Takana on vaativa kevät. Osa oppilaista on jäänyt jälkeen viime vuoden oppimistavoitteista ja osa jopa pudonnut etäkoulusta. He tarvitsevat erityisiä tukitoimia ja … Lue lisää

Naisjärjestöt kampanjoivat vihapuhetta ja häirintää vastaan

vaalit ilman vihaa

NYTKIS ry:n vihapuheen ja häirinnän vastainen kampanja #vaalitilmanvihaa kannustaa etenkin naisia asettumaan ehdolle kuntavaaleissa, joissa naisten osuus valtuutetuista on aiemmin jäänyt pieneksi suhteessa muihin vaaleihin. Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta vihapuheesta ja sen vaikutuksista sekä tarjota tukea vihapuheen kohtaamiseen ja vihapuheen vastaiseen työhön. Kampanjan avulla pyritään myös estämään vaalitoreilla tapahtuvaa häirintää. NYTKIS ry:n hallituksen puheenjohtaja … Lue lisää

Maalittamiseen, järjestelmälliseen uhkailuun ja häirintään on puututtava nykyistä vahvemmin

Nytkis

Säännöstä suunnitellaan muutettavaksi niin, että teko olisi virallisen syytteen alainen, jos laiton uhkaus kohdistuisi henkilöön hänen työtehtävänsä vuoksi ja rikoksentekijä tulee työyhteisön ulkopuolelta. Syyttäjä saisi nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta myös, jos teko on kohdistunut henkilöön hänen julkisen luottamustehtävänsä vuoksi. Pidämme erityisen tärkeänä luottamushenkilöiden sisällyttämistä esitykseen. Selvitettäessä eri sukupuolten kokemaa vihapuhetta kuntapolitiikassa on käynyt ilmi, että … Lue lisää

Lausunto liittyen kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman valmisteluun

Naisia ulkona syksyllä

Kirjallinen lausunto 15.6.2020  Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Rothin ja hänen johtamansa työryhmän järjestökuuleminen liittyen kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman valmisteluun.  Kiitämme mahdollisuudesta lausua järjestökuulemisessa liittyen kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman valmisteluun. Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:stä on tärkeää, että erityisesti seuraavat asiat huomioitaisiin toimintaohjelmassa:   Toimintaohjelman tulee huomioida ihmiskaupan sukupuolittuneisuus sekä sen linkittyminen naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Suomesta väkivaltaa kokeneiden tyttöjen ja nuorten naisten tarvitsemat naiserityiset … Lue lisää

Omaishoitajia ei saa jättää yksin pandemia-aikana

nainen

Koronapandemiaan liittyviä viranomaisohjeita on tulkittu eri kunnissa eri tavoin koskien omaishoitoperheitä. Maaliskuussa suuri osa kunnista sulki sekä päiväkeskustoiminnan että intervallihoidon. Omaishoitajien hoivavastuu on kasvanut eikä monella hoitajalla ole ollut nyt minkäänlaisia lepojaksoja käytettävissään. Erityisessä uupumisvaarassa ovat ikääntyneet omaishoitajat, joilla alkaa jo itselläänkin olla perussairauksien tuomia rajoitteita. Osa omaishoitajista joutuu myös kohtaamaan hoidettavan sairauteen liittyvää aggressiivisuutta … Lue lisää

NYTKIS ry:n lausunto koskien kansallisen perus- ja ihmisoikeustoiminta-ohjelman valmistelua

turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahasto

Lausuntopyyntöön on vastattu lausuntolomakkeella  ELÄMÄNALUEMALLI 4. Elämänaluemalli on sopiva tarkastelukulma Suomen perus- ja ihmisoikeustilanteen systemaattiseen seurantaan. ☐ Täysin samaa mieltä ☐ Osittain samaa mieltä ☐ En osaa sanoa x Osittain eri mieltä ☐ Täysin eri mieltä 5. Mahdolliset perustelut: ks. kysymys 7 6. Elämänaluemalliin suunnitellut läpileikkaavat teemat (julkisen vallan velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen … Lue lisää

NYTKIS-webinaari: Suostumuksen puute raiskauksen tunnusmerkistössä

nytkis

Webinaarisarjamme toinen webinaari järjestetään maanantaina 25.5. klo 12.00-13.00. Asiantuntijana prosessioikeuden professori Johanna Niemi, aiheenaan suostumuksen puute raiskauksen tunnusmerkistössä. Luennon lopuksi on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Ilmoittautumaan pääset tästä. Ilmoittautumiset 22.5. klo 12 mennessä. Webinaariin ilmoittautuneille lähetetään Teams-kutsu ilmoittautumisajan päätyttyä. Johanna Niemi (aik. Niemi-Kiesiläinen) on prosessioikeuden professori Turun yliopistossa. Hän oli Minna Canth akatemiaprofessori (2015-2019) ja … Lue lisää

Euroopan unionin tulee turvata kansalaistensa oikeus seksuaaliterveyden palveluihin niin pandemian aikana kuin sen jälkeenkin

Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021-2027

Tänään vietetään Eurooppa-päivää. Euroopan unionin yhtenä päätavoitteena on puolustaa sen yhteisiä arvoja: ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, vapautta, kansanvaltaa, tasa-arvoa ja oikeusvaltiota, ja näitä arvoja tulee kaikkien jäsenvaltioiden kunnioittaa. Euroopan unionin tavoitteena on myös edistää kansalaisten hyvinvointia, jonka yhtenä tärkeänä osana on seksuaaliterveys. Seksuaalioikeudet ovat keskeisiä lukuisten eri kansainvälisissä sopimuksissa määriteltyjen ihmisoikeuksien toteutumiselle, kuten oikeus terveyteen … Lue lisää

NYTKIS-webinaari: Miten koronapandemia vaikuttaa seksuaalioikeuksiin?

nytkis

Ensimmäinen webinaari järjestetään maanantaina 11.5. klo 12.00-13.00 ja webinaarin luennoitsijana toimii Väestöliiton kansainvälisten asioiden johtaja Elina Korhonen, aiheenaan koronapandemian vaikutukset seksuaalioikeuksiin. Luennon lopuksi on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Ilmoittauduthan viimeistään maanantaihin 11.5. klo 10 mennessä. Ilmoittautumaan pääset tästä. Webinaariin ilmoittautuneille lähetetään Teams-kutsu ilmoittautumisajan päätyttyä. Elina Korhonen on työskennellyt yli 15 vuotta inhimillisen kehityksen, yhdenvertaisuuskysymysten ja seksuaalioikeuksien parissa. … Lue lisää

Naisjärjestöt vaativat: Sukupuoli on huomioitava pandemian vaikutuksia tutkittaessa

helsinki

Haluamme muistuttaa sukupuolinäkökulman huomioimisen tärkeydestä tässä yhteydessä. Koronavirus iskee eri laajuudella miehiin ja naisiin. Terveys- ja sosiaaliala, missä työtaakka ja tartunta-alttius poikkeusaikana ovat kaikkein suurimmat, ovat naisvaltaisia aloja. Myös perheväkivalta näyttää poliisin ja turvakotipalveluiden mukaan olevan kasvussa. Suuri enemmistö turvakotien asiakkaista on naisia ja heidän lapsiaan. Talouskriiseistä tiedetään, että niiden aikana toteutetut säästötoimet usein kurittavat … Lue lisää

Naisjärjestöt painottavat tukipalveluiden tärkeyttä poikkeusolojen aikana

Nainen katsoo luontoa

Suomi on nyt poikkeusoloissa koronaviruksen vuoksi ja monen kotona vietetty aika lisääntyy. Koti ei ole kaikille turvallinen paikka ja siksi on erityisen tärkeää, että lähisuhdeväkivaltaa kokeneille on tarjolla apua myös poikkeusoloissa. Nytkisin pääsihteeri Johanna Pakkanen korostaa tukipalveluiden tärkeyttä poikkeusoloissa: ”Sosiaalinen eristäytyminen voi koitua nyt vaaraksi turvattomissa parisuhteissa eläville naisille. On hyvä muistaa, että toiseen vanhempaan … Lue lisää

Tasa-arvon mallimaalla näytön paikka Madridin ilmastoneuvotteluissa

Auringonvaloa metsässä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kannustaa Suomen edustajia nostamaan tasa-arvoa esille puheenvuoroissaan ja neuvottelupöydissä Madridissa parhaillaan käytävissä COP 25 -ilmastoneuvotteluissa.  Suomi on tilastojen kärjessä naisten osallisuudessa YK:n ilmastoneuvotteluissa. Aloite naisten osallistumisen vahvistamisesta YK:n ilmastoprosesseissa tuli alun perin Suomen taholta. Suomen on jatkossakin kannettava globaali vastuu, ja nostettava neuvotteluissa esiin naisten johtajuuden merkitys kestävien ratkaisujen hakemisessa, sanoo … Lue lisää

Dosentti Tuija Saresma luennoi vihapuheesta 3.12.

Saresma luennoi

Akat hiljaa! Viha, valta ja sukupoli -luento Yliopistotutkija Tuija Saresma luennoi ennen NYTKIS:in syyskokousta verkon sukupuolittuneesta vihapuheesta. Vihapuheelle ei ole yksiselitteistä määritelmää laissa, mutta sen on havaittu perustuvan ennen kaikkea suvaitsemattomuudelle. Saresma on tutkinut erityisesti verkossa tapahtuvaa vihapuhetta, jonka on havaittu kohdistuvan etenkin naisiin ja vähemmistöihin. Vihapuheella luodaan uhkakuvia ja leimataan kohderyhmää vihamielisesti, mikä vaikuttaa … Lue lisää

Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

Naisia ulkona syksyllä

Edelliseen talousarvioesitykseen verrattuna nyt käsillä olevassa esityksessä on huomattavasti enemmän tasa-arvoa edistäviä toimia, myös OKM:n hallinnonalalla, mikä on hyvin positiivinen kehityssuunta. Perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon parantamiseen allokoitua rahoitusta pidämme erityisen hyvänä. Koulutuksen tasa-arvon edistämisen toimilta odotamme myös sukupuolten välisen tasa-arvon sisällyttämistä, sillä koulutuksellista tasa-arvoa on valitettavan usein käsitelty ilman sukupuolinäkökulmaa, vaikka valtavirtaistamisperiaate edellyttää … Lue lisää

Lausunto koskien Suomen määräaikaisraporttia YK:n lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa valinnaisen pöytäkirjan täytäntöönpanosta

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida raportin luonnosta. Määräaikaisraportin johdanto Tuoreet YK-suositukset käsillä olevan valinnaisen pöytäkirjan toimeenpanosta nostavat huolen kielenkäytöstä. Lisäpöytäkirjan käsitteet lapsiprostituutio ja lapsipornografia on vanhentunutta kieltä ja käsitteiden käytön ymmärretään nykyään tekevän näkymättömäksi sitä seikkaa, että lapset näissä tilanteissa ovat seksuaalisen hyväksikäytön kohteina. Johdannossa tulee ottaa etäisyyttä vanhentuneeseen terminologiaan ja todeta sen … Lue lisää

Heli Kurjanen ehdokkaana eurooppalaisen tasa-arvopalkinnon saajaksi

Women of Europe -banneri

Naisjärjestöt Yhteistyössä – NYTKIS ry. sai kutsun asettaa ehdokkaita Women of Europe -palkinnon saajiksi neljään kategoriaan eurooppalaisen kattojärjestömme European Women’s Lobbyn pyynnöstä. Palkinnot jaetaan nyt neljättä kertaa European Movement Internationalin kanssa. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta naisille, jotka ovat työssään tai muutoin edistäneet yhteiseurooppalaisia asioita ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa. Kaksi ehdottamaamme henkilöä on päässyt kolmen … Lue lisää

Lausunto: Against Hate -hanke, Oikeusministeriö

Naisia ulkona syksyllä

Sisältyvätkö luonnokseen viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn keskeiset tavoitteet? On hyvä, että asiakirjaa on lähdetty laatimaan rohkeasti ratkaisuja etsien ja että siinä on korostettu kokonaiskoordinaation puutetta ja toimien hajanaisuutta ongelmana. Luonnoksessa sukupuoleen liittyvän vihapuheen näkökulma on kuitenkin jäänyt mielestämme liian ohueksi. Myös vihapuheen kytkeytymisen moniperusteiseen syrjintään tulisi ottaa huomioon: tasa-arvobarometri 2017 osoittaa, että vihapuhetta sukupuoleen … Lue lisää

Ulkoministeriölle: YK; Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus; Suomen seitsemännen määräaikaisraportin jättämistä edeltävät kysymykset

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää lausuntopyynnöstä. Keskitymme vastauksissamme tasa-arvokysymyksiin. Pyydetyt tilastotiedot ovat viranomaistietoa. Haluamme muistuttaa, että sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi viranomaisten toimittaessa k.o. tilastotietoa on huolehdittava siitä, että ne sekä toimitetaan että raportoidaan sukupuolen mukaan eriteltyinä.   4. Antakaa tietoja samanpalkkaisuusohjelman 2016–2019 toimeenpanon tuloksista ja siitä, miten tämä ohjelma tai muut toimenpiteet ovat myötävaikuttaneet ’sama palkka samanarvoisesta … Lue lisää

Ulkoministeriölle lausunto koskien määräaikaisraporttia uudistetusta Euroopan sosiaalisesta peruskirjasta (EN)

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää lausuntopyynnöstä. Keskitymme lausunnossamme  omaishoitoa ja palveluasumista koskeviin järjestökanteluihin. Raportoinnissa tulisi ottaa huomioon sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Kysymys omaishoidosta kytkeytyy naisten asemaan, sillä täysipäiväisistä omaishoitajista kaksi kolmasosaa on naisia.[1] Vanhusten kotihoidon lisääntyessä ja väestön ikääntyessä on riskinä, että tilanne sysää keski-ikäisiä naisia yhä enemmän työelämän ulkopuolelle. Jo nyt omaishoitajien tuen saajista 43 % … Lue lisää

Lausunto 7. määräaikaisraportin laatimiseksi Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICCPR)/YK toteuttamisesta

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta antaa panoksensa määräaikaisraportin laatimiseksi ja vastaa omalta alaltaan kysymyslomakkeen kysymyksiin 6,7 ja 11. Haluamme muistuttaa, että on välttämätöntä että koko raportoinnissa toteutuu sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Syrjimättömyys, sukupuolten tasa-arvo ja kansallisen, rotuun perustuvan tai uskonnollisen vihan lietsonnan kielto (2, 3, 20 ja 26 artiklat) Olisi välttämätöntä tarkastella raportoinnissa vihapuhetta myös sukupuoleen … Lue lisää

EU-vaalipaneeli: Onko pukumiesten aika ohi?

EU-vaalipaneeli Lasipalatsissa

Järjestimme Helsingin Lasipalatsissa tasa-arvoaiheisen EU-vaalipaneelin otsikolla Onko pukumiesten aika ohi? Tasa-arvo EU-politiikassa. Keskusteluun osallistuivat Fatim Diarra, vihr.Matilda af Hällström, kok.Silvia Modig, vas.Elsi Ranta, kdSilja Borgarsdóttir Sandelin, rkpNiina Malm, kansaedustaja, sdp (puolueen edustaja, ei itse ehdolla) Katso paneelin tallenne täältä.

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n kevätkokouksen kannanotto: Nyt on naisten aika politiikassa!

Naisia ulkona syksyllä

Suomen eduskunnassa on nyt kansanedustajista ennätykselliset 47% prosenttia naisia. Naisjärjestöt vaativat, että viimeistään nyt myös ministereistä ja valiokuntien puheenjohtajista vähintään puolet on naisia. Uuden hallituksen tulee myös sitoutua edistämään sukupuolten tasa-arvoa hallitusohjelmassaan ja keskeisissä reformeissaan. Hallituksen tulee laatia tasa-arvo-ohjelma sekä toteuttaa sukupuolitietoista budjetointia talousarvioprosessin joka vaiheissa. Lisäksi hallituskauden aikana tulee laatia uusi tasaarvoselonteko pidemmän aikavälin … Lue lisää

Lausunto lähisuhdeväkivallan sovittelusta

Naisia ulkona syksyllä

Lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelu – Nykytila ja kehittämisehdotukset. Lähisuhdeväkivallan sovittelun selvitystyöryhmän raportti 2019(STM/449/2019) Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS rykiittää lausuntopyynnöstä. Haluammetuoda esiin, että raportista piirtyy varsin huolestuttava kuva lähisuhdeväkivallan sovittelusta Suomessa, eikä raportissa siihen ole kiinnitetty riittävän vakavaahuomiota. Työryhmä on myös jättänyt suorittamattahallituksen tasa-arvo-ohjelmassaedellytetynlainsäädännön uudistamistarpeen arvioinnin. Lähisuhdeväkivallan sovitteluon yleistä Suomessa. THL:n mukaan vuonna 2017 lähisuhdeväkivallan osuus oli 16 prosenttia … Lue lisää

Lausunto lakivaliokunnalle

Naisia ulkona syksyllä

Alaikäisten avioliittojen purkamismenettely. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta jättää kirjallisesti lausuntonsa. Olemme jo aiemmin puoltaneet valiokunnalleesitystä, että alaikäisten avioliitot mahdollistavasta poikkeuslupamenettelystä luovutaan. Nyt lakiehdotuksen muotoilu on sellainen, että alaikäisenä solmittu avioliitto voitaisiin purkaa vain avioerolla. … Lue lisää

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuuleminen koskien tasa-arvovaltuutetun kertomusta eduskunnalle

Naisia ulkona syksyllä

Työelämä-ja tasa-arvovaliokunta 25.1.2019 Kiitämme mahdollisuudesta tulla kuultavaksi koskien tasa-arvovaltuutetun kertomusta eduskunnalle. Kertomus on kiitettävän perusteellisesti toteutettu. Esitämme seuraavia huomioita tasa-arvovaltuutetun huomioihin ja suosituksiin. PERHEEN/ YKSITYISELÄMÄN JA TYÖN YHTEENSOVITTAMINEN Tasa-arvovaltuutetun tavoin katsomme, että Suomessa tulee toteuttaa perhevapaauudistus, jolla lisätään isille kiintiöityjä vanhempainvapaita (esimerkiksi 6+6+6-mallin mukaisesti) ja lisätään vapaiden käytön joustavuutta. Tämä hyödyttääsekä kaikkien naisten työelämäasemaa että … Lue lisää

Syyskokouksen julkilausuma

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n syyskokouksen julkilausuma Omaishoidolla on merkittäviä vaikutuksia naisten ja miesten taloudelliseentasa-arvoon Omaishoidon arvo näkyy juhlapuheissa, mutta ei sen korvauksissa. Valtaosan omaishoidon työtaakasta kantavat naiset, joiden eläkkeisiin omaishoidolla voi olla merkittävästi madaltava vaikutus. Omaishoidonkokonaistilanne on käymässä yhä akuutimmaksi väestön ikääntyessä. Omaishoito vähentää kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöäja luo siten julkiselle sektorille suuria säästöjä. … Lue lisää

Kannanotto naisten palkkapäivästä

Naisia eduskuntatalon edessä vaatimassa palkkatasa-arvoa

Naisjärjestöt vaativat: Naisten ja miesten palkkaeron korjaamiseen lisää puhtia Naisten ja miesten välinen palkkaero on kaventunut puoli prosenttia viime vuodestaja on nyt 16.1 % naisten tappioksi. Naisjärjestöt pitävät palkkaeroa edelleen suurena yhteiskunnallisena ongelmana. Vuonna 2019 uuden hallituksen on otettava tehtäväkseen kuroa ripeästi palkkaeroa umpeen. Erityisen tärkeitä toimenpiteitä ovat palkka-avoimuuden lisääminen ja perhevapaajärjestelmän uusiminen. Tasa-arvolakia tulee … Lue lisää

Lausunto oikeusministeriölle alaikäisten avioliitoista

Naisia ulkona syksyllä

Lausuntokaavake, lausuntopyyntö oikeusministeriölle alaikäisavioliittojen säätelystä 1 Arviomuistion luvussa 4.1 on käsitelty nykyisen poikkeuslupamenettelyn etuja ja haittoja. Pitäisikö alle 18-vuotiaalla olla jatkossakin mahdollisuus saada poikkeuslupa avioliiton solmimiseen alaikäisenä? Kyllä x Ei Kommentit/perustelut: Suomi edustaa kansainvälisissä yhteyksissä lapsiavioliittojen vastaista linjaa. Alaikäisavioliittojen salliminen poikkeusluvalla ei ole linjassa tämän kannan kanssa. Olisi loogista pitäytyä kotimaassa YK:n määritelmässä, jonka mukaan … Lue lisää

Kommentit kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevaan puiteyleissopimukseen liittyvää raporttia varten

Naisia ulkona syksyllä

Lausunto Suomen viidennen määräaikaisraportin laadintaa varten koskien kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevaa puiteyleissopimusta Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta jättää lausuntonsa. Nostamme lausunnossamme esille muutamia huomioitavia lähteitä ja teemoja, mutta haluamme samalla painottaa, että sukupuolinäkökulman läpileikkaavuus on raportoinnissa välttämätöntä. Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisen periaate edellyttää, että kansalaisia koskeva tieto raportoidaan sukupuolittain eriteltynä. Kun tietoa sukupuolenmukaan eriteltynä … Lue lisää

Kommentit YK:n CEDAW-sopimuksen raportin luonnoksesta ulkoministeriölle

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta jättää kommenttinsa Suomen valtion 8. CEDAW-raportin luonnoksesta. Käsittelyjärjestys noudattaa raporttiluonnoksen käsittelyjärjestystä.NYTKIS tulee myöhemmin koordinoimaan kansalaisjärjestöjen raportin koonnin CEDAW-toimikunnalle. Kansalaisjärjestöraportti tulee olemaan tätä lausuntoa perusteellisempi ja laajempi. ARTIKLAT 1 JA 21 Tasa-arvo-ja yhdenvertaisuuslakien luonnokset (kohta 10) Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen lausuntojen aiheet on mainittu, mutta ei kuitenkaan niiden pääviestejä. Ne olisi … Lue lisää