Naisjärjestöt: Suomella yhä parannettavaa naisten oikeuksien toteutumisessa

Kuva tyhjästä tapaamishuoneesta.

Suomi on saanut suosituksia Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) toimeenpanoa valvovalta CEDAW-komitealta. Suositukset liittyvät Suomen lokakuussa tapahtuneeseen maakuulemiseen. Sopimuksen toimeenpanoa tarkastelevat maakuulemiset järjestetään joka kahdeksas vuosi. Suomi sai suosituksia laajasti eri yhteiskunnallisiin osa-alueisiin liittyen. Nopeutettuun seurantaan otettiin viisi teemaa: sukupuoleen perustuva vihapuhe; steriloimislain pykälän 2 kumoaminen; sovittelu lähisuhdeväkivaltatapauksissa; naisten edustus puolueiden ehdokaslistoilla; ja … Lue lisää

Ani Iivanainen: Sateenkaari-ihmisiin kohdistuva syrjintä, vihapuhe ja viharikokset

Kuva Ani Iivanaisesta.

Vihapuhe, syrjintä ja viharikokset tai niiden uhka on läsnä sateenkaari-ihmisten elämässä ja arjessa jollain tavalla joka päivä – koulussa, työpaikoilla, perheessä ja vapaa-ajalla. Usein kuulee enemmistöön kuuluvien sanovan, että nämä asiat koskettavat vain pientä osaa ihmisiä ja kysyvän, miksi sateenkaari-ihmisten oikeuksien loukkauksia pidetään jatkuvasti esillä. Kuinka isoa joukkoa ihmisiä sateenkaariasiat ja sateenkaarevuus sitten koskettaa? Erilaisten … Lue lisää

Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto koskien arviomuistiota avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta

Kuva naisen käsistä näppäimistöllä.

Oikeusministeriölle 14.1.2022  Pakkoavioliitto ovat vakava ihmisoikeusloukkaus ja sukupuoleen perustuvan väkivallan muoto. Tässä tapauksessa se on erityisesti naisiin ja heidän lapsiinsa sekä tyttöihin kohdistuva väkivallan muoto ja sen ilmentymä. Tämä on painava yhteiskunnallinen ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste kriminalisoinnille.   NYTKIS kannattaa pakkoavioliittoihin liittyvän lainsäädännön kehittämistä nykyisestä siten, että pakkoavioliitot kriminalisoitaisiin selkeämmin ja pakkoavioliittojen tunnistamiseen kiinnitetään erityistä … Lue lisää

NYTKIS etsii järjestökoordinaattoria 1.2.2022–23.12.2022 väliseksi ajaksi

Kolme naista auttaa toisiaan kiipeämään vuorelle

Saatat olla hakemamme järjestökoordinaattori! Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry etsii joukkoonsa oma-aloitteista ja aikaansaavaa järjestökoordinaattoria, jonka pääasiallisena toimenkuvana on vastata NYTKISin alueellisten toimikuntien toiminnasta ja sen kehittämisestä, koordinoida Suomen kansallista Väkivaltaobservatoriota sekä kehittää NYTKISin sisäistä viestintää. Lisäksi on mahdollisuus kehittää osaamista sukupuolten tasa-arvosta ja verkostoitua alan toimijoiden kanssa. Tehtävässä parhaimmat edellytykset antaa hankittu kokemus järjestötyön kehittämisestä, … Lue lisää

Väkivallan uhrien auttamiseksi tarvitaan naiserityisiä palveluja

”Naisten alhainen sosiaalinen ja taloudellinen asema voi sekä aiheuttaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa että olla sen seuraus” (Pekingin julistus 1995) Naisiin kohdistuva väkivalta on globaali rajoja ylittävä ilmiö. Suomi on ratifioinut ns. Istanbulin sopimuksen eli Europan Neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta 1.8.2015. Istanbulin sopimus on ensimmäinen laaja-alainen velvoittava sopimus, jonka tarkoitus … Lue lisää

Lausunto työryhmän mietinnöstä lähestymiskiellon tehostamiseksi

Kuva naisen käsistä näppäimistöllä.

NYTKIS toteaa, että MARAKilla moniammatillisena riskinarviointina on parhaimmat edellytykset tunnistaa vakavimmat, henkeä uhkaavat tapaukset Istanbulin sopimuksen 51 artiklan velvoitteiden mukaisesti. NYTKIS katsoo, että lähestymiskiellon tehostamisen yhteydessä on kiinnitettävä vielä erityistä huomiota siihen, että MARAK-työryhmä toimii laajasti ympäri Suomea, jotta taataan uhrien yhdenvertainen asema eri puolilla maata. NYTKIS kannattaa mietinnön esitystä väliaikaisen lähestymiskiellon määräämisen mahdollistamista myös … Lue lisää

Naisjärjestöt vaativat toimia kuukautisköyhyyden lopettamiseksi

Kuukautisköyhyys on yhteiskunnallinen ongelma, jonka vaikutuksia saatetaan julkisessa keskustelussa helposti vähätellä. Kuukautisköyhyydestä puhutaan esimerkiksi silloin kun yksilöt joutuvat pohtimaan peruselintarvikkeiden tai kuukautishygieniasta huolehtimiseen vaadittavien tarvikkeiden hankkimisen väliltä ostopäätöksiä tehdessään.   Jos kotitalouteen kuuluu useampia henkilöitä, joilla on kuukautiset, voi kuukautissuojien hankkiminen lohkaista suurenkin osan vähävaraisen perheen kuukausibudjetista. Kuukautisten kulut vaihtelevat vuodon kestosta, runsaudesta sekä kuukautissuojan tyypistä riippuen. Elämänsä aikana kuukautissuojiin käytettävä summa saattaa kuitenkin olla tuhannesta … Lue lisää

Uuden edessä – Miten käy vammaisten naisten ja tyttöjen?

Olemme edelleen epävarmoja siitä, miten naisten ja tyttöjen perusoikeudet toteutuvat uudessa järjestelmässä. Vammaisilla naisilla ja tytöillä epävarmuus on tätäkin suurempaa, koska meneillään on useita suoraan heidän elämäänsä vaikuttavia uudistuksia samanaikaisesti: vammaispalvelut, kuntoutus, sosiaaliturva. Lainsäädäntö muuttuu, myös palvelujen järjestämisen tavat ja vastuutahot muuttuvat. Tämä kaikki vaikuttaa välittömästi siihen, miten palvelu toimii -tai ei toimi- asiakkaan näkökulmasta. … Lue lisää

Ihmiskaupan torjunta on koko yhteiskunnan asia

6.9.2021 ”Helsingin hovioikeuden mukaan Moldovasta ja Italiasta Suomeen saapuneet naiset olivat täysin riippuvaisia miehestä.” HS, 6.7.2021 jutussa ”Miehelle vankeutta ihmiskaupasta ja parituksesta – kulutti parituksesta saatuja rahoja kasinolla”. ”Ainakin tuhannet miehet Suomessa ovat ostaneet seksiä ihmiskaupan uhreilta.” YLE, 5.8.2020 jutussa ”Seksikaupan kallis hinta”. ”Pakkoavioliiton uhreja tullut Suomessa tietoon aiempaa enemmän – tapauksia tulee ilmi lähisuhdeväkivallan … Lue lisää

Naisjärjestöjen keskusliitto ja NYTKIS: Naisten moninaisuus on voimavara

Naisten moninaisuus on voimavara

Kannamme huolta laajemmasta liikehdinnästä, joka pyrkii edistämään syrjiviä, vihamielisiä asenteita sukupuolivähemmistöjä kohtaan ja kieltämään sukupuolen moninaisuuden. Naisten moninaisuus ei ole uhka, vaan voimavara. Naisjärjestöjen Keskusliitto ja NYTKIS ry tukevat Oikeus olla -kansalaisaloitetta. Peräänkuulutamme itsemääräämisoikeuteen perustuvaa translakia, jossa sukupuolen juridinen vahvistaminen perustuu omalle ilmoitukselle lääketieteellisen prosessin sijaan, ei vaadi todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä ja on mahdollista myös alle … Lue lisää

Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021-2027

Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021-2027

NYTKIS kiittää lämpimästi sukupuolten tasa-arvoa edistävien järjestöjen edustusta asetuksen 7§ alueiden uudistumisen neuvottelukunnan sekä 11§ maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanosta. Sen sijaan toimeenpanoasetuksen 9§ seurantakomitean kokoonpanossa puhutaan vain yleisemmällä tasolla kansalaisyhteiskunnasta eikä mainita mm. sukupuolten tasa-arvoa edistävien järjestöjen edustuksesta. NYTKIS haluaa lausunnossaan kiinnittää huomiota siihen, että myös seurantakomitean kokoonpanoasetuksen pykälässä huomioitaisiin sukupuolten tasa-arvoa edistävä edustus pykälien 7§ … Lue lisää

Suomessa on edelleen useita ihmisoikeusongelmia – 24 järjestöä jätti yhteisen raportin YK:lle taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien lukuisista puutteista

Kuva naisen kädestä, joka kirjoittaa paperille.

Yhteensä 24 suomalaista kansalaisjärjestöä on jättänyt kaikkien aikojen ensimmäisen yhteisen varjoraportin YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS)* komitealle. Varjoraportti välittää komitealle kansalaisjärjestöjen keräämiä tietoja siitä, että monet taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet jäävät Suomessa toteutumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi puutteet sosiaaliturvan tasossa ja yhdenvertaisessa pääsyssä terveydenhuoltoon. Monet järjestöjen nyt esiin nostamista epäkohdista ovat sellaisia, joista YK … Lue lisää

NYTKIS ry:n lausunto koskien kansallisen perus- ja ihmisoikeustoiminta-ohjelman valmistelua

turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahasto

Lausuntopyyntöön on vastattu lausuntolomakkeella  ELÄMÄNALUEMALLI 4. Elämänaluemalli on sopiva tarkastelukulma Suomen perus- ja ihmisoikeustilanteen systemaattiseen seurantaan. ☐ Täysin samaa mieltä ☐ Osittain samaa mieltä ☐ En osaa sanoa x Osittain eri mieltä ☐ Täysin eri mieltä 5. Mahdolliset perustelut: ks. kysymys 7 6. Elämänaluemalliin suunnitellut läpileikkaavat teemat (julkisen vallan velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen … Lue lisää

Euroopan unionin tulee turvata kansalaistensa oikeus seksuaaliterveyden palveluihin niin pandemian aikana kuin sen jälkeenkin

Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021-2027

Tänään vietetään Eurooppa-päivää. Euroopan unionin yhtenä päätavoitteena on puolustaa sen yhteisiä arvoja: ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, vapautta, kansanvaltaa, tasa-arvoa ja oikeusvaltiota, ja näitä arvoja tulee kaikkien jäsenvaltioiden kunnioittaa. Euroopan unionin tavoitteena on myös edistää kansalaisten hyvinvointia, jonka yhtenä tärkeänä osana on seksuaaliterveys. Seksuaalioikeudet ovat keskeisiä lukuisten eri kansainvälisissä sopimuksissa määriteltyjen ihmisoikeuksien toteutumiselle, kuten oikeus terveyteen … Lue lisää

Naisjärjestöt YK:lle: Suomessa tarvitaan lisää toimia vihapuheeseen puuttumiseen

turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahasto

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry on jättänyt lausunnon YK:n rasismin, syrjinnän ja muukalaisvihamielisyyden erikoisraportoijalle koskien uutta viestintäteknologiaa, syrjintää ja vihapuhetta Suomessa. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että Suomessa vihapuhetta kohdistuu erityisesti naisiin ja vähemmistöihin kuuluviin naisin korostetusti. Kun uusimmassa Tasa-arvo-arvobarometrissa vastaajilta kysyttiin sukupuoleen liittyvästä vihapuheesta, kävi ilmi, että naiset kokevat lähes kaksi kertaa enemmän vihapuhetta kuin miehet (N … Lue lisää

Tasa-arvon mallimaalla näytön paikka Madridin ilmastoneuvotteluissa

Auringonvaloa metsässä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kannustaa Suomen edustajia nostamaan tasa-arvoa esille puheenvuoroissaan ja neuvottelupöydissä Madridissa parhaillaan käytävissä COP 25 -ilmastoneuvotteluissa.  Suomi on tilastojen kärjessä naisten osallisuudessa YK:n ilmastoneuvotteluissa. Aloite naisten osallistumisen vahvistamisesta YK:n ilmastoprosesseissa tuli alun perin Suomen taholta. Suomen on jatkossakin kannettava globaali vastuu, ja nostettava neuvotteluissa esiin naisten johtajuuden merkitys kestävien ratkaisujen hakemisessa, sanoo … Lue lisää

Lausunto koskien Suomen määräaikaisraporttia YK:n lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa valinnaisen pöytäkirjan täytäntöönpanosta

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida raportin luonnosta. Määräaikaisraportin johdanto Tuoreet YK-suositukset käsillä olevan valinnaisen pöytäkirjan toimeenpanosta nostavat huolen kielenkäytöstä. Lisäpöytäkirjan käsitteet lapsiprostituutio ja lapsipornografia on vanhentunutta kieltä ja käsitteiden käytön ymmärretään nykyään tekevän näkymättömäksi sitä seikkaa, että lapset näissä tilanteissa ovat seksuaalisen hyväksikäytön kohteina. Johdannossa tulee ottaa etäisyyttä vanhentuneeseen terminologiaan ja todeta sen … Lue lisää

Heli Kurjanen ehdokkaana eurooppalaisen tasa-arvopalkinnon saajaksi

Women of Europe -banneri

Naisjärjestöt Yhteistyössä – NYTKIS ry. sai kutsun asettaa ehdokkaita Women of Europe -palkinnon saajiksi neljään kategoriaan eurooppalaisen kattojärjestömme European Women’s Lobbyn pyynnöstä. Palkinnot jaetaan nyt neljättä kertaa European Movement Internationalin kanssa. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta naisille, jotka ovat työssään tai muutoin edistäneet yhteiseurooppalaisia asioita ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa. Kaksi ehdottamaamme henkilöä on päässyt kolmen … Lue lisää

EU-vaalipaneeli: Onko pukumiesten aika ohi?

EU-vaalipaneeli Lasipalatsissa

Järjestimme Helsingin Lasipalatsissa tasa-arvoaiheisen EU-vaalipaneelin otsikolla Onko pukumiesten aika ohi? Tasa-arvo EU-politiikassa. Keskusteluun osallistuivat Fatim Diarra, vihr.Matilda af Hällström, kok.Silvia Modig, vas.Elsi Ranta, kdSilja Borgarsdóttir Sandelin, rkpNiina Malm, kansaedustaja, sdp (puolueen edustaja, ei itse ehdolla) Katso paneelin tallenne täältä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuuleminen koskien tasa-arvovaltuutetun kertomusta eduskunnalle

Naisia ulkona syksyllä

Työelämä-ja tasa-arvovaliokunta 25.1.2019 Kiitämme mahdollisuudesta tulla kuultavaksi koskien tasa-arvovaltuutetun kertomusta eduskunnalle. Kertomus on kiitettävän perusteellisesti toteutettu. Esitämme seuraavia huomioita tasa-arvovaltuutetun huomioihin ja suosituksiin. PERHEEN/ YKSITYISELÄMÄN JA TYÖN YHTEENSOVITTAMINEN Tasa-arvovaltuutetun tavoin katsomme, että Suomessa tulee toteuttaa perhevapaauudistus, jolla lisätään isille kiintiöityjä vanhempainvapaita (esimerkiksi 6+6+6-mallin mukaisesti) ja lisätään vapaiden käytön joustavuutta. Tämä hyödyttääsekä kaikkien naisten työelämäasemaa että … Lue lisää

Kannanotto naisten palkkapäivästä

Naisia eduskuntatalon edessä vaatimassa palkkatasa-arvoa

Naisjärjestöt vaativat: Naisten ja miesten palkkaeron korjaamiseen lisää puhtia Naisten ja miesten välinen palkkaero on kaventunut puoli prosenttia viime vuodestaja on nyt 16.1 % naisten tappioksi. Naisjärjestöt pitävät palkkaeroa edelleen suurena yhteiskunnallisena ongelmana. Vuonna 2019 uuden hallituksen on otettava tehtäväkseen kuroa ripeästi palkkaeroa umpeen. Erityisen tärkeitä toimenpiteitä ovat palkka-avoimuuden lisääminen ja perhevapaajärjestelmän uusiminen. Tasa-arvolakia tulee … Lue lisää

Lausunto oikeusministeriölle alaikäisten avioliitoista

Naisia ulkona syksyllä

Lausuntokaavake, lausuntopyyntö oikeusministeriölle alaikäisavioliittojen säätelystä 1 Arviomuistion luvussa 4.1 on käsitelty nykyisen poikkeuslupamenettelyn etuja ja haittoja. Pitäisikö alle 18-vuotiaalla olla jatkossakin mahdollisuus saada poikkeuslupa avioliiton solmimiseen alaikäisenä? Kyllä x Ei Kommentit/perustelut: Suomi edustaa kansainvälisissä yhteyksissä lapsiavioliittojen vastaista linjaa. Alaikäisavioliittojen salliminen poikkeusluvalla ei ole linjassa tämän kannan kanssa. Olisi loogista pitäytyä kotimaassa YK:n määritelmässä, jonka mukaan … Lue lisää

Kommentit kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevaan puiteyleissopimukseen liittyvää raporttia varten

Naisia ulkona syksyllä

Lausunto Suomen viidennen määräaikaisraportin laadintaa varten koskien kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevaa puiteyleissopimusta Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta jättää lausuntonsa. Nostamme lausunnossamme esille muutamia huomioitavia lähteitä ja teemoja, mutta haluamme samalla painottaa, että sukupuolinäkökulman läpileikkaavuus on raportoinnissa välttämätöntä. Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisen periaate edellyttää, että kansalaisia koskeva tieto raportoidaan sukupuolittain eriteltynä. Kun tietoa sukupuolenmukaan eriteltynä … Lue lisää

Kommentit YK:n CEDAW-sopimuksen raportin luonnoksesta ulkoministeriölle

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta jättää kommenttinsa Suomen valtion 8. CEDAW-raportin luonnoksesta. Käsittelyjärjestys noudattaa raporttiluonnoksen käsittelyjärjestystä.NYTKIS tulee myöhemmin koordinoimaan kansalaisjärjestöjen raportin koonnin CEDAW-toimikunnalle. Kansalaisjärjestöraportti tulee olemaan tätä lausuntoa perusteellisempi ja laajempi. ARTIKLAT 1 JA 21 Tasa-arvo-ja yhdenvertaisuuslakien luonnokset (kohta 10) Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen lausuntojen aiheet on mainittu, mutta ei kuitenkaan niiden pääviestejä. Ne olisi … Lue lisää