Voiko palkkatasa-arvo toteutua ilman palkkojen läpinäkyvyyttä?

Sukupuolten palkkaeron taustalla on monia tekijöitä Naisten ja miesten palkkatasa-arvo on vielä valitettavan kaukana. Sukupuolten keskimääräinen palkkaero työmarkkinoilla on tällä hetkellä Suomessa noin 16 %. Kyseessä on säännöllisen työajan ansio kokoaikaisilla työntekijöillä – tässä palkkaerossa ei siis ole huomioitu esimerkiksi ylitöiden tai osa-aikatyön vaikutusta. Sukupuolten välinen palkkaero on Suomessa korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin, ja se … Lue lisää

Vertaistukiryhmä poliittisesti aktiivisille naisille

Hae mukaan 12.9. mennessä! Kenelle ryhmä on tarkoitettu? Ryhmä on tarkoitettu poliittisesti aktiivisille naisille (itsemäärittelyä kunnioittaen), joihin on kohdistettu vihapuhetta tai muita häirinnän muotoja, kuten pelottelua, häpäisyä, uskottavuuden kyseenalaistamista tai hiljentämisyrityksiä. Olet tervetullut ryhmään riippumatta siitä, millaista poliittinen vaikuttamisesi on luonteeltaan. Kokemukset voivat olla tuoreita tai niistä voi olla kulunut jo pidemmän aikaa. Mikään kokemus … Lue lisää

Naisjärjestöt vaativat samapalkkaisuusohjelman neuvottelijoita palaamaan pöytään

Naisia eduskuntatalon edessä vaatimassa palkkatasa-arvoa

Olisi ristiriitaista luopua samapalkkaisuusohjelmasta maassa, jonka tasa-arvokehitys ja hallituksen kokoonpano ovat juuri nyt laajan kansainvälisen huomion kohteena. Naisten ja miesten välinen palkkaero on edelleen 16 prosenttia. Vaadimme että neuvotteluosapuolet palaavat neuvottelupöytään avoimin mielin ja käynnistävät samapalkkaohjelman suunnittelun uudestaan. On välttämätöntä käynnistää kehittämistyö, jotta samanarvoisesta työstä maksettujen palkkojen vertailu tulee mahdolliseksi. Velvoite palkkavertailuun on jo laissa … Lue lisää

Naisjärjestöt YK:lle: Suomessa tarvitaan lisää toimia vihapuheeseen puuttumiseen

turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahasto

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry on jättänyt lausunnon YK:n rasismin, syrjinnän ja muukalaisvihamielisyyden erikoisraportoijalle koskien uutta viestintäteknologiaa, syrjintää ja vihapuhetta Suomessa. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että Suomessa vihapuhetta kohdistuu erityisesti naisiin ja vähemmistöihin kuuluviin naisin korostetusti. Kun uusimmassa Tasa-arvo-arvobarometrissa vastaajilta kysyttiin sukupuoleen liittyvästä vihapuheesta, kävi ilmi, että naiset kokevat lähes kaksi kertaa enemmän vihapuhetta kuin miehet (N … Lue lisää

Heli Kurjanen ehdokkaana eurooppalaisen tasa-arvopalkinnon saajaksi

Women of Europe -banneri

Naisjärjestöt Yhteistyössä – NYTKIS ry. sai kutsun asettaa ehdokkaita Women of Europe -palkinnon saajiksi neljään kategoriaan eurooppalaisen kattojärjestömme European Women’s Lobbyn pyynnöstä. Palkinnot jaetaan nyt neljättä kertaa European Movement Internationalin kanssa. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta naisille, jotka ovat työssään tai muutoin edistäneet yhteiseurooppalaisia asioita ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa. Kaksi ehdottamaamme henkilöä on päässyt kolmen … Lue lisää

Ulkoministeriölle: YK; Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus; Suomen seitsemännen määräaikaisraportin jättämistä edeltävät kysymykset

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää lausuntopyynnöstä. Keskitymme vastauksissamme tasa-arvokysymyksiin. Pyydetyt tilastotiedot ovat viranomaistietoa. Haluamme muistuttaa, että sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi viranomaisten toimittaessa k.o. tilastotietoa on huolehdittava siitä, että ne sekä toimitetaan että raportoidaan sukupuolen mukaan eriteltyinä.   4. Antakaa tietoja samanpalkkaisuusohjelman 2016–2019 toimeenpanon tuloksista ja siitä, miten tämä ohjelma tai muut toimenpiteet ovat myötävaikuttaneet ’sama palkka samanarvoisesta … Lue lisää

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuuleminen koskien tasa-arvovaltuutetun kertomusta eduskunnalle

Naisia ulkona syksyllä

Työelämä-ja tasa-arvovaliokunta 25.1.2019 Kiitämme mahdollisuudesta tulla kuultavaksi koskien tasa-arvovaltuutetun kertomusta eduskunnalle. Kertomus on kiitettävän perusteellisesti toteutettu. Esitämme seuraavia huomioita tasa-arvovaltuutetun huomioihin ja suosituksiin. PERHEEN/ YKSITYISELÄMÄN JA TYÖN YHTEENSOVITTAMINEN Tasa-arvovaltuutetun tavoin katsomme, että Suomessa tulee toteuttaa perhevapaauudistus, jolla lisätään isille kiintiöityjä vanhempainvapaita (esimerkiksi 6+6+6-mallin mukaisesti) ja lisätään vapaiden käytön joustavuutta. Tämä hyödyttääsekä kaikkien naisten työelämäasemaa että … Lue lisää

Kannanotto naisten palkkapäivästä

Naisia eduskuntatalon edessä vaatimassa palkkatasa-arvoa

Naisjärjestöt vaativat: Naisten ja miesten palkkaeron korjaamiseen lisää puhtia Naisten ja miesten välinen palkkaero on kaventunut puoli prosenttia viime vuodestaja on nyt 16.1 % naisten tappioksi. Naisjärjestöt pitävät palkkaeroa edelleen suurena yhteiskunnallisena ongelmana. Vuonna 2019 uuden hallituksen on otettava tehtäväkseen kuroa ripeästi palkkaeroa umpeen. Erityisen tärkeitä toimenpiteitä ovat palkka-avoimuuden lisääminen ja perhevapaajärjestelmän uusiminen. Tasa-arvolakia tulee … Lue lisää

Kommentit YK:n CEDAW-sopimuksen raportin luonnoksesta ulkoministeriölle

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta jättää kommenttinsa Suomen valtion 8. CEDAW-raportin luonnoksesta. Käsittelyjärjestys noudattaa raporttiluonnoksen käsittelyjärjestystä.NYTKIS tulee myöhemmin koordinoimaan kansalaisjärjestöjen raportin koonnin CEDAW-toimikunnalle. Kansalaisjärjestöraportti tulee olemaan tätä lausuntoa perusteellisempi ja laajempi. ARTIKLAT 1 JA 21 Tasa-arvo-ja yhdenvertaisuuslakien luonnokset (kohta 10) Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen lausuntojen aiheet on mainittu, mutta ei kuitenkaan niiden pääviestejä. Ne olisi … Lue lisää