Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry on kattojärjestö, johon kuuluvat eduskuntapuolueiden naisjärjestöt sekä Naisasialiitto Unioni, Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Sukupuolentutkimuksen seura.

NYTKISin toiminnan päämäärinä ovat sukupuolten tasa-arvo, naisten syrjinnän lopettaminen ja naisten ihmisoikeuksien toteutuminen.

Saamme toimintaamme valtionapua opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Jäsenjärjestöihimme kuuluu yhteensä noin 420 000 naista.

NYTKIS

 • puolustaa sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia
 • seuraa aktiivisesti poliittista päätöksentekoa, lainsäädäntöä ja tutkimusta naisten oikeuksien näkökulmasta
 • ottaa kantaa politiikkaan ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja tekee vaikuttamistyötä sukupuolten tasa-arvon vahvistamiseksi
 • tekee yhteistyötä nais- ja ihmisoikeusjärjestöjen kanssa kotimaassa ja ulkomailla
 • on mukana useissa neuvottelukunnissa ja työryhmissä
 • järjestää tapahtumia ja seminaareja
 • kokoaa ainutlaatuisella tavalla yhteen kaikki poliittisen kentän naisjärjestöt ja poliittisesti sitoutumattomia järjestöjä yhteisten päämäärien edistämiseksi
 • on perustettu vuonna 1988

Jäsenjärjestöt

 • Demarinaiset ry
 • Kokoomuksen Naisten Liitto ry
 • Kristillisdemokraattiset Naiset ry
 • Liikkeen Naiset ry
 • Naisasialiitto Unioni ry
 • Naisjärjestöjen Keskusliitto ry
 • Perussuomalaiset Naiset ry
 • Sukupuolentutkimuksen Seura ry
 • Suomen Keskustanaiset ry
 • Svenska Kvinnoförbundet r.f
 • Vasemmistonaiset
 • Vihreät Naiset ry

Puheenjohtajajärjestö

NYTKISin sääntöjen mukaisesti puheenjohtajuus kiertää jäsenjärjestöjen kesken ja puheenjohtajajärjestö vaihtuu rotaatiomenettelyllä joka vuosi. Vuonna 2023 puheenjohtajajärjestö on Svenska Kvinnoförbundet ja hallituksen puheenjohtajana toimii Pia-Lisa Sundell.

Meillä on myös alueellisia verkostoja eri puolilla Suomea.

Kannattaa tutustua myös järjestön sääntöihin.