NYTKIS på svenska

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i samarbete NYTKIS ry är en paraplyorganisation som inkluderar Finlands Centerkvinnor rf, Gröna Kvinnor rf, Kvinnosaksförbundet Unionen rf, KD Kvinnorna rf, Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf, Samlingspartiets Kvinnors Förbund rf, Sannfinländarnas Kvinnor rf, Socialdemokratiska Kvinnor, Svenska Kvinnoförbundet rf, Sällskapet för genusforskning rf och Vänsterkvinnorna. NYTKIS har regionala avdelningar i hela Finland. Målen för verksamheten är jämställdhet, avskaffande av diskrimineringen av kvinnor och förverkligandet av kvinnors mänskliga rättigheter. Organisationen grundades år 1988.

Styrelsen

Enligt NYTKIS ry:s regler skall ordförandeskapet rotera årligen mellan föreningarna. År 2020 tog Vänsterkvinnorna över ordförandeklubban.

Finlands Centerkvinnor rf
Mervi Mäki-Neste
Sari Palmu (suppleant)

Gröna Kvinnor rf
Annika Ojala
Sirpa Hertell (suppleant)

KD Kvinnorna rf
Sari Kumin
Anneli Louneva (suppleant)

Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf
Terhi Heinilä
Maria Mailasalo (suppleant)

Kvinnosaksförbundet Unionen rf
Milla Pyykkönen
Fatim Diarra (suppleant)

Samlingspartiets Kvinnors Förbund ry
Niina Puikkonen
Minna Kyllinen (suppleant)

Sannfinländarnas Kvinnor rf
Päivi Granlund
Nina Stranden (suppleant)

Socialdemokratiska Kvinnor rf
Merja-Hannele Vuohelainen
Tiia Häyry (suppleant)

Svenska Kvinnoförbundet rf
Merja-Hannele Vuohelainen
Tiia Häyry (suppleant)

Sällskapet för genusforskning rf
Mira Karjalainen
Paula Koskinen Sandberg (suppleant)

Svenska Kvinnoförbundet
Petra Qvist-Hämäläinen
Anna Jungner-Nordgren (suppleant)

Vänsterkvinnorna rf
Veronika Honkasalo (ordförande)
Silla Kakkola (viceordförande)

Kontaktuppgifter:

Adress
Bulevarden 11 A 1
00120 Helsingfors

Generalsekreterare

Johanna Pakkanen
+358 50 469 6242
johanna.pakkanen@nytkis.org

Föreningskoordinator

Katariina Hyvärinen
+358 40 709 0007
jarjestokoordinaattori@nytkis.org

Kampanj- och kommunikationskoordinator

Linda Smids
+358 44 979 0173
linda.smids@nytkis.org

Nytkis på Facebook
Nytkis på Twitter

Twitterissä

Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i samarbete