Tjänster för offer för våld i nära relationer speciellt viktiga under undantagsförhållanden

Nainen katsoo luontoa

På grund av coronavirusepidemin råder det nu undantagsförhållanden i Finland och många tillbringar mera tid hemma än vanligt. Hemmet är inte den tryggaste platsen för alla och därför anser Kvinnoorganisationer i samarbete NYTKIS ry att det är speciellt viktigt att offer för våld i nära relationer och inom familjen får hjälp i dessa tider. Kvinnoorganisationerna … Läs mer