Närståendevårdare får inte lämnas ensamma

Anvisningarna gällande coronapandemin har tolkats på olika sätt i kommunerna angående familjer med närståendevårdare. I mars stängde en stor del av kommunerna både dagcentralverksamheten och intervallvården. Närståendevårdarnas vårdansvar har ökat och många vårdare har inte haft möjligheter till vila. Äldre närståendevårdare ligger speciellt i riskzonen för att bli utmattade. De börjar redan själv lida av … Läs mer

Tjänster för offer för våld i nära relationer speciellt viktiga under undantagsförhållanden

Nainen katsoo luontoa

På grund av coronavirusepidemin råder det nu undantagsförhållanden i Finland och många tillbringar mera tid hemma än vanligt. Hemmet är inte den tryggaste platsen för alla och därför anser Kvinnoorganisationer i samarbete NYTKIS ry att det är speciellt viktigt att offer för våld i nära relationer och inom familjen får hjälp i dessa tider. Kvinnoorganisationerna … Läs mer