Medlemsföreningar och styrelsen

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i samarbete NYTKIS ry är en paraplyorganisation som inkluderar Finlands Centerkvinnor rf, Gröna Kvinnor rf, Kvinnosaksförbundet Unionen rf, KD Kvinnorna rf, Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf, Rörelse Nu Kvinnorna rf, Samlingspartiets Kvinnors Förbund rf, Sannfinländarnas Kvinnor rf, Socialdemokratiska Kvinnor, Svenska Kvinnoförbundet rf, Sällskapet för genusforskning rf och Vänsterkvinnorna. NYTKIS har också regionala avdelningar i hela Finland.

Styrelsen

Enligt NYTKIS ry:s regler skall ordförandeskapet rotera årligen mellan föreningarna. År 2023 tog Svenska Kvinnoförbundet rf över ordförandeklubban.

Finlands Centerkvinnor rf

Mervi Mäki-Neste

Sari Palmu (suppleant)

Gröna Kvinnor rf

Taru Anttonen

Aiski Ryökäs (suppleant)

KD Kvinnorna rf

Sari Kumin

Riitta Haapala (suppleant)

Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf

Terhi Heinilä

Merja Kähkönen (suppleant)

Kvinnosaksförbundet Unionen rf

Eekku Aromaa

Fatim Diarra (suppleant)

Rörelse Nu Kvinnorna rf

Johanna Leponiemi

Eija Annala (suppleant)

Samlingspartiets Kvinnors Förbund ry

Minni Rantanen

Maija Niskala (suppleant)

Sannfinländarnas Kvinnor rf

Päivi Granlund

Nina Stranden (suppleant)

Socialdemokratiska Kvinnor rf

Päivikki Kumpulainen

Sanna Oksanen (suppleant)

Svenska Kvinnoförbundet rf

Pia-Lisa Sundell (ordförande)

Ellinor Juth (suppleant)

Sällskapet för genusforskning rf

Mira Karjalainen

Inkeri Tanhua (suppleant)

Vänsterkvinnorna rf

Milla Pyykkönen

Ekaterina Marova (suppleant)