Jämställdhet i arbetslivet

Naisia eduskuntatalon edessä vaatimassa palkkatasa-arvoa

Centrala frågor angående jämställdhet i arbetslivet är diskriminering på grund av graviditet, könssegregation av utbildning- och yrkesgruppen samt lönejämnställdhet. Jämställdhetslagens mål ”samma lön för likvärdigt jobb” har inte uppnåtts, på grund av att Finland har fokuserat på att jämföra samma tjänster inom samma kollektivavtal. NYTKIS följer regeringens likalönsarbetsgruppens arbete och strävar efter att påverka en ökad öppenhet i lönefrågor, för att oftare möjliggöra medling vid lönediskriminering.

Därtill skall vi överse att Finland förverkligar Internationella Arbetsorganisationen ILO:s nya rekommendationer om våld och trakasserier inom arbetslivet. Enligt nationell brottsofferforskning har hot och våldssituationer som kvinnor upplevt på arbetsplatsen ökat mellan åren 2012–2017.