Naiset politiikassa -webinaarisarja

3.3.2021 - 24.3.2021

NYTKIS järjestää tasa-arvon edistämisestä kiinnostuneille naisehdokkaille koulutuksia kuntavaalitavoitteistamme:

Ke 3.3. 17.00–18.00 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö kunnissa
Webinaari alkaa pääsihteerimme Silla Kakkolan alustuksella, jonka jälkeen Kuntaliiton erityisasiantuntija Maria Salenius puhuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä kunnissa.

Ilmoittaudu mukaan täällä.

Ke 10.3. 17.00–18.00 Tasa-arvoinen kasvatus ja kunnat työnantajina

Puhujana KT dosentti Outi Ylitapio-Mäntylä: Tasa-arvo kasvatuksen ja koulutuksen arjessa

Outi Ylitapio-Mäntylä, KT, dosentti työskentelee yliopistonlehtorina kasvatustieteiden tiedekunnassa Oulun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa kiinnostuksen kohteena ovat kasvatuksen ja koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmat. Hän on erityisesti tutkinut kasvatuksen sukupuolittuneita käytäntöjä varhaiskasvatuksessa.

Ilmoittaudu mukaan täällä.

Ke 17.3. 17.00–18.00 Ikäystävällinen kunta ja sukupuolistunut hoiva

PUHUJAT

Päivikki Paakkanen, Kaltoinkohtelu omaishoitosuhteessa -tunnistaminen ja ennaltaehkäisy

Päivikki Paakkanen on työskennellyt Miiina Sillanpään Säätiössä Tunnevoimavarasi -hankkeen hankekoordinaattorina. Hän on sosiaalialan ammattilainen (sosionomi AMK) ja hän on työskennellyt 20 vuotta vanhustyössä eri tehtävissä sekä kunnalla että järjestöpuolella.

Tunne voimavarasi -hanke on STEA:n tukema kehittämishanke vuosille 2020-2022. Kyseessä on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. Hankkeella edistetään naisten hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Tavoitteena on myös, että järjestötyöntekijöiden, vapaaehtoisten ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tieto ja osaaminen väkivallan tunnistamiseksi, kohtaamiseksi ja väkivallan puheeksi ottamiseksi lisääntyvät.

Johanna Närvi, Hoivan ja palkattoman työn jakaminen lapsiperheissä

Johanna Närvi, YTT, työskentelee erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikössä. Hän tutkii muun muassa perhepolitiikkaa, työn ja perheen yhteensovittamista sekä hyvinvointia ja sukupuolten tasa-arvoa lapsiperheissä.

Ilmoittaudu mukaan täällä.

Ke 24.3. 17.00–18.00 Kestävä kehitys ja kuntien rooli naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä

Ilmoittaudu mukaan täällä.

 

Kevään aikana järjestettävät webinaarit on tarkoitettu ehdokkaille, jotka ovat kiinnostuneita tasa-arvon edistämisestä paikallistasolla. Webinaarien tarkoitus on toimia koulutuksina heille, jotka haluavat kehittää osaamistaan tasa-arvoaiheiden parissa. Päivitämme lisätietoja puhujista, kun kaikki on saatu vahvistettua. Ilmoittaudu mukaan ja kuule lisää teemoistamme!

Kuntavaalitavoitteemme löydät täältä.

Ilmoittautumiset suljetaan aina päivää ennen kyseistä webinaaria ja ilmoittautuneille lähetetään Teams-kutsu ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lisätietoja voi kysellä NYTKIS ry:n kampanja- ja viestintäkoordinaattorilta.
linda.smids@nytkis.org

Twitterissä

Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i samarbete