Aluetoiminta

NYTKIS:illä on alueellisia toimikuntia eri puolilla Suomea. Aluetoimikunnat edistävät sukupuolten tasa-arvoa ja naisjärjestöjen yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti ja kuntapolitiikassa sekä järjestävät erilaisia tapahtumia.

Aluetoimikunnat osallistuvat NYTKIS ry:n kampanjoihin ja järjestävät vaalien alla vaalipaneeleita. Aluetoimikunnat järjestävät tapahtumia erityisesti merkkipäivinä, kuten naistenpäivänä 8.3., Minna Canthin ja tasa-arvonpäivänä 19.3., Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä 1.10. sekä tyttöjen päivänä 11.10.

NYTKIS ry järjestää aluetoimikunnille vuosittain verkostoitumis- ja koulutuspäiviä. Aluetoimikuntien puheenjohtajille järjestetään perehdytys alkuvuodesta ja sekä yhteinen tapaaminen loppuvuodesta.

Katso tarkemmat ohjeet NYTKIS ry:n aluetoimikunnille täällä.

Aluetoimikunnat ovat oikeutettuja hakemaan kulukorvauksia NYTKIS-tapahtumien järjestämistä varten.

  • Kulukorvauksien maksua tulee pyytää kirjallisesti etukäteen lomakkeella, joka lähetetään järjestökoordinaattorille.
  • Kulukorvauksien maksamisesta päättää NYTKIS ry:n työvaliokunta. Hakemus on hyvä lähettää vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtuman järjestämistä.
  • Aluetoimikunta, jonka kanssa on sovittu kulukorvauksien maksusta, joko laskuttaa alkuperäisten kuittien kanssa tähän tarkoitetulla lomakkeella jo maksetut syntyneet kulut TAI sopii tapahtuman laskujen lähettämisestä suoraan NYTKIS ry:n maksettavaksi. Laskulomake on saatavilla järjestökoordinaattorilta. Lasku kulukorvauksista on lähetettävä vähintään kuukausi tapahtuman järjestämisestä.
  • Katso tarkemmat ohjeet sekä edellytykset kulukorvauksien hakemisesta täältä.

Haluaisitko perustaa uuden toimikunnan alueellesi? Katso ohjeet!

Klikkaa aluetoimikuntien omille alasivuille alta:

Twitterissä

Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i samarbete