Aluetoiminta

NYTKIS:illä on alueellisia toimikuntia eri puolilla Suomea. Aluetoimikunnat edistävät sukupuolten tasa-arvoa ja naisjärjestöjen yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti ja kuntapolitiikassa sekä järjestävät erilaisia tapahtumia.

Aluetoimikunnat osallistuvat NYTKIS ry:n kampanjoihin ja järjestävät vaalien alla vaalipaneeleita. Aluetoimikunnat järjestävät tapahtumia erityisesti merkkipäivinä, kuten naistenpäivänä 8.3., Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä 19.3., Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä 1.10. sekä tyttöjen päivänä 11.10.

Aluetoimikunnat ovat oikeutettuja hakemaan kulukorvauksia NYTKIS-tapahtumien järjestämistä varten.

NYTKIS ry järjestää aluetoimikunnille vuosittain verkostoitumis- ja koulutuspäiviä. Aluetoimikuntien puheenjohtajille järjestetään perehdytys alkuvuodesta ja sekä yhteinen tapaaminen loppuvuodesta.

Katso tarkemmat ohjeet NYTKIS ry:n aluetoimikunnille täällä.

  • Kulukorvauksien maksua tulee pyytää kirjallisesti etukäteen lomakkeella, joka lähetetään järjestökoordinaattorille (jarjestokoordinaattori@nytkis.org).
  • Kulukorvauksien maksamisesta päättää NYTKIS ry:n työvaliokunta. Hakemus on hyvä lähettää vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtuman järjestämistä.
  • Aluetoimikunta, jonka kanssa on sovittu kulukorvauksien maksusta, joko laskuttaa alkuperäisten kuittien kanssa tähän tarkoitetulla lomakkeella jo maksetut syntyneet kulut TAI sopii tapahtuman laskujen lähettämisestä suoraan NYTKIS ry:n maksettavaksi. Laskulomake on saatavilla järjestökoordinaattorilta. Lasku kulukorvauksista on lähetettävä vähintään kuukausi tapahtuman järjestämisestä.

Katso tarkemmat ohjeet sekä edellytykset kulukorvauksien hakemisesta täältä.

Löydätte graafisia materiaaleja aluetoimikuntien käyttöön täältä.

Klikkaa aluetoimikuntien omille alasivuille alta:

Espoon NYTKIS

Etelä-Kymen NYTKIS

Pohjanmaan NYTKIS

Kainuun NYTKIS

Keski-Suomen NYTKIS

Kouvolan NYTKIS

Kymenlaakson NYTKIS

Lahden seudun NYTKIS

Länsi-Pohjan NYTKIS

Oulun seudun NYTKIS

Pirkanmaan NYTKIS

Rovaniemen NYTKIS

Salon NYTKIS

Savon NYTKIS

Savonlinnan NYTKIS

Uudenmaan NYTKIS

Varsinais-Suomen NYTKIS