Kouvolan NYTKIS

Puheenjohtaja Sari Melkko

Varapuheenjohtaja Tuula Rikala

Yhteystiedot

Yhteystiedot NYTKIS-järjestökoordinaattorilta, jarjestokoordinaattori@nytkis.org.

Twitterissä

Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i samarbete