Medlemsföreningar och styrelsen

NYTKISin hallituksen jäsenet ryhmäkuvassa.

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i samarbete NYTKIS ry är en paraplyorganisation som inkluderar Finlands Centerkvinnor rf, Gröna Kvinnor rf, Kvinnosaksförbundet Unionen rf, KD Kvinnorna rf, Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf, Samlingspartiets Kvinnors Förbund rf, Sannfinländarnas Kvinnor rf, Socialdemokratiska Kvinnor, Svenska Kvinnoförbundet rf, Sällskapet för genusforskning rf och Vänsterkvinnorna. NYTKIS har också regionala avdelningar i hela Finland.

Styrelsen

Enligt NYTKIS ry:s regler skall ordförandeskapet rotera årligen mellan föreningarna. År 2022 tog Kvinnosaksförbundet Unionen över ordförandeklubban.

Finlands Centerkvinnor rf
Mervi Mäki-Neste
Sari Palmu (suppleant)

Gröna Kvinnor rf
Minttu Massinen
Aiski Ryökäs (suppleant)

KD Kvinnorna rf
Sari Kumin
Riitta Haapala (suppleant)

Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf
Terhi Heinilä
Anniina Vainio (suppleant)

Kvinnosaksförbundet Unionen rf
Fatim Diarra (Ordförande)
Eekku Aromaa (suppleant)

Samlingspartiets Kvinnors Förbund ry
Niina Puikkonen
Maija Uusi-Oukari (suppleant)

Sannfinländarnas Kvinnor rf
Päivi Granlund
Heli Trög (suppleant)

Socialdemokratiska Kvinnor rf
Roosa Pöyhönen
Päivikki Kumpulainen (suppleant)

Svenska Kvinnoförbundet rf
Ellinor Juth
Anita Westerholm (suppleant)

Sällskapet för genusforskning rf
Mira Karjalainen
Inkeri Tanhua (suppleant)

Vänsterkvinnorna rf
Milla Pyykkönen
Susanna Koistinen (suppleant)

Twitterissä

Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i samarbete