Medlemsföreningar och styrelsen

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i samarbete NYTKIS ry är en paraplyorganisation som inkluderar Finlands Centerkvinnor rf, Gröna Kvinnor rf, Kvinnosaksförbundet Unionen rf, KD Kvinnorna rf, Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf, Samlingspartiets Kvinnors Förbund rf, Sannfinländarnas Kvinnor rf, Socialdemokratiska Kvinnor, Svenska Kvinnoförbundet rf, Sällskapet för genusforskning rf och Vänsterkvinnorna. NYTKIS har också regionala avdelningar i hela Finland.

Styrelsen

Enligt NYTKIS ry:s regler skall ordförandeskapet rotera årligen mellan föreningarna. År 2020 tog Vänsterkvinnorna över ordförandeklubban.

Finlands Centerkvinnor rf
Mervi Mäki-Neste
Sari Palmu (suppleant)

Gröna Kvinnor rf
Annika Ojala
Sirpa Hertell (suppleant)

KD Kvinnorna rf
Sari Kumin
Anneli Louneva (suppleant)

Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf
Terhi Heinilä
Maria Mailasalo (suppleant)

Kvinnosaksförbundet Unionen rf
Milla Pyykkönen
Fatim Diarra (suppleant)

Samlingspartiets Kvinnors Förbund ry
Niina Puikkonen
Minna Kyllinen (suppleant)

Sannfinländarnas Kvinnor rf
Päivi Granlund
Nina Stranden (suppleant)

Socialdemokratiska Kvinnor rf
Merja-Hannele Vuohelainen
Tiia Häyry (suppleant)

Svenska Kvinnoförbundet rf
Merja-Hannele Vuohelainen
Tiia Häyry (suppleant)

Sällskapet för genusforskning rf
Mira Karjalainen
Paula Koskinen Sandberg (suppleant)

Svenska Kvinnoförbundet
Petra Qvist-Hämäläinen
Anna Jungner-Nordgren (suppleant)

Vänsterkvinnorna rf
Veronika Honkasalo (ordförande)
Silla Kakkola (viceordförande)

Twitterissä

Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i samarbete