Medlemsföreningar och styrelsen

Nytkis

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i samarbete NYTKIS ry är en paraplyorganisation som inkluderar Finlands Centerkvinnor rf, Gröna Kvinnor rf, Kvinnosaksförbundet Unionen rf, KD Kvinnorna rf, Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf, Samlingspartiets Kvinnors Förbund rf, Sannfinländarnas Kvinnor rf, Socialdemokratiska Kvinnor, Svenska Kvinnoförbundet rf, Sällskapet för genusforskning rf och Vänsterkvinnorna. NYTKIS har också regionala avdelningar i hela Finland.

Styrelsen

Enligt NYTKIS ry:s regler skall ordförandeskapet rotera årligen mellan föreningarna. År 2021 tog Samlingspartiets Kvinnors Förbund över ordförandeklubban.

Finlands Centerkvinnor rf
Mervi Mäki-Neste
Anna Sirkiä (suppleant)

Gröna Kvinnor rf
Taru Anttonen
Aiski Ryökäs (suppleant)

KD Kvinnorna rf
Sari Kumin
Ruut Nygård (suppleant)

Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf
Terhi Heinilä
Anniina Vainio (suppleant)

Kvinnosaksförbundet Unionen rf
Fatim Diarra
Sallamaari Muhonen (suppleant)

Samlingspartiets Kvinnors Förbund ry
Saara-Sofia Sirén, Ordförande
Niina Puikkonen, Vice ordförande

Sannfinländarnas Kvinnor rf
Päivi Granlund
Nina Stranden (suppleant)

Socialdemokratiska Kvinnor rf
Roosa Pöyhönen
Tiia Häyry (suppleant)

Svenska Kvinnoförbundet rf
Petra Qvist-Hämäläinen
Anita Westerholm (suppleant)

Sällskapet för genusforskning rf
Mira Karjalainen
Paula Koskinen Sandberg (suppleant)

Vänsterkvinnorna rf
Milla Pyykkönen
Susanna Koistinen (suppleant)

Twitterissä

Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i samarbete