Kvinnor i politiken

Naisia Eduskuntatalon edessä

I Finland har det aldrig funnits en situation där 50 % av riksdags- eller kommunfullmäktigeledarmöterna skulle ha varit kvinnor. I riksdagsvalen 2019 kom vi nära, då 47 % av de nyvalda ledamöterna var kvinnor. Under val är det viktigt att få en diversitet av olika kandidater från olika regioner. NYTKIS driver jämställd presentation av könen över hela politiska systemet. Det är viktigt att se till att också ordförandeposter i olika utskott och i kommunstyrelsen fördelas jämnt mellan kvinnor och män.

I Finland har en tredjedel av kommunala beslutsfattare och nästan hälften av riksdagsledamöterna eller deras medarbetare blivit utsatta för hatpropaganda på grund av sina förtroendeuppdrag eller tjänster och mer hatpropaganda riktas mot kvinnor. (Policy Brief 2019). Enligt jämnställdhetsbarometern riktas hatpropaganda speciellt mot kvinnor som tillhör minoritetsgrupper. Hatpropaganda kan dra ner på kvinnors politiska aktivitet och därför kräver NYTKIS nya lagstiftandeåtgärder för att motarbeta hatpropaganda.