Familjepolitik

raskaana oleva nainen töissä toimistossa

NYTKIS förespråkar familjeledigheter öronmärkta för papporna. Andelen av föräldradagpenningsdagarna som papporna använder ligger kring 10 procent, det är  populärast att använda föräldraledighet samtidigt med mamman. Sveriges och Islands erfarenheter antyder att genom öronmärkta ledigheter till papporna kan det åstadkommas snabbare förändring i den ojämnt fördelade vårdbördan mellan kvinnor och män.

Föräldraledighetssystemet kräver mera flexibilitet på grund av pågående förändringar i arbetslivet. Ett mera flexibelt föräldraledighetssystem skulle gynna t.ex. snuttarbetare och egenföretagare, där kombinerandet av hemvård och arbete skulle underlättas. I dagsläget är föräldraledighetssystemet en krånglig palett av olika slags ledigheter och stöd, systemet måste göras klarare att tolka, för det är sannolikt att deltidsstöd inte används fullt på grund av det komplicerade systemet. När föräldraledigheterna förnyas, måste familjernas mångfald också tas i beaktande.