Kvinnor runt om i världen

Aasialainen naistutkija tutkii satoa pellolla

NYTKIS hör både till internationella nätverk samt strävar efter att påverka Finlands utrikes- och utvecklingspolitik i frågor angående kvinnor.

NYTKIS representerar Finland i europeiska kvinnoorganisationers paraplyförening European Women’s Lobby (EWL). NYTKIS är medlem i Europeiska Kommissionens EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings -nätverket. Vi samarbetar med systerföreningar i andra nordiska länder och håller kontakt till andra länders kvinnoorganisationer.

NYTKIS ansvarar för koordineringen av medborgarorganisationsraporten för FN:s CEDAW-kommitté (The Committee on the Elimination of Discrimination against Women), som övervakar verkställandet av kvinnokonventionen. Dessutom deltar representanter från NYTKIS i FN:s årliga kvinnokommissionsmöte i New York, som ordnas för att främja kvinnors rättigheter (The Commission on the Status of Women).

NYTKIS följer uppfyllandet av målen i Agenda 2030. Vi är oroade över de senaste estimeringarna som tyder på att ingen stat i världen når jämställdhet mellan könen innan 2030 (mål nummer 5 i FN:s Agenda 2030). Förbättrandet av kvinnors och flickors ställning skall vara den viktigaste tyngdpunkten i Finlands utvecklingspolitik och minst 0,7 % av bruttonationalprodukten skall riktas till utvecklingsarbete.