YK

YK:n CSW-kokouksen osallistujia yhteiskuvassa

NYTKIS osallistuu moniin YK-prosesseihin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Seuraamme aktiivisesti UN Womenin toimia ja Suomen allekirjoittamien naisten asemaa koskevien YK-sopimusten, kuten Pekingin julistuksen, noudattamista. Teemme yhteistyötä sopimusten käytännön toteutuksesta vastaavien viranomaisten sekä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.

Pekingin sopimuksen 25-vuotisjuhlavuosi on vuonna 2020 ja olemme mukana työryhmässä, joka arvioi sopimuksen toteutumista Suomessa.

Meille keskeinen YK:n elin on ihmisoikeusasioiden korkean edustajan toimiston alla toimiva naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen komitea Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). Vuonna 2019 olemme mukana valmistelemassa suomalaisten kansalaisjärjestöjen CEDAW-raporttia. NYTKIS toimii kansalaisjärjestöraportin koordinoijana ja osallistuu CEDAW-toimikunnan kokoukseen Genevessä akkreditoituna järjestönä Suomen valtion CEDAW-kuulemisen laadun turvaamiseksi.

Osallistumme YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOC:in alaisen Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) toimintaan. Vuoden 2019 kokouksen pääteemana olivat sosiaaliturvajärjestelmät, pääsy julkisiin palveluihin ja kestävä infrastruktuuri tasa-arvolle sekä naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen. Sivuteemana oli naisten voimaannuttaminen ja sen yhteys kestävään kehitykseen.

Olemme olleet mukana Fingo ry:n koordinoimassa Suomen Agenda2030-toimenpiteiden seurannassa. Tavoite numero 5 on sukupuolten tasa-arvo, jota pyrimme edistämään niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tämänhetkinen arvio on, että yksikään maa maailmassa ei ole tasa-arvoinen vuoteen 2030 mennessä mutta teemme aktiivisesti töitä sen eteen.

Twitterissä

Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i samarbete