YK

YK:n CSW-kokouksen osallistujia yhteiskuvassa

NYTKIS osallistuu moniin YK-prosesseihin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Seuraamme aktiivisesti UN Womenin toimia ja Suomen allekirjoittamien naisten asemaa koskevien YK-sopimusten, kuten Pekingin julistuksen, noudattamista. Teemme yhteistyötä sopimusten käytännön toteutuksesta vastaavien viranomaisten sekä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.

Pekingin sopimuksen 25-vuotisjuhlavuosi on vuonna 2020 ja olemme mukana työryhmässä, joka arvioi sopimuksen toteutumista Suomessa.

Meille keskeinen YK:n elin on ihmisoikeusasioiden korkean edustajan toimiston alla toimiva naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen komitea Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). Vuodesta 2019 olemme olleet mukana valmistelemassa suomalaisten kansalaisjärjestöjen CEDAW-raporttia. NYTKIS toimii kansalaisjärjestöraportin koordinoijana ja osallistuu CEDAW-toimikunnan kokoukseen Genevessä akkreditoituna järjestönä Suomen valtion CEDAW-kuulemisen laadun turvaamiseksi.

Osallistumme YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOC:in alaisen Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) toimintaan. Vuoden 2022 kokouksen teemana oli tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten voimaantumisen edistäminen ilmastonmuutoksen kontekstissa. Vuonna 2023 toimikunta kokoustaa teemalla innovaatiot ja teknologinen muutos sekä koulutus digiajalla sukupuolten välisen tasa-arvon sekä tyttöjen ja naisten voimaantumisen saavuttamiseksi.

Olemme olleet mukana Fingo ry:n koordinoimassa Suomen Agenda2030-toimenpiteiden seurannassa. Tavoite numero 5 on sukupuolten tasa-arvo, jota pyrimme edistämään niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tämänhetkinen arvio on, että yksikään maa maailmassa ei ole tasa-arvoinen vuoteen 2030 mennessä mutta teemme aktiivisesti töitä sen eteen.

Twitterissä

Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i samarbete