Eurooppalainen yhteistyö

EU-tilaisuus

European Women’s Lobby (EWL) on Euroopan suurin naisjärjestöjen yhteenliittymä, jonka kansallinen jäsen NYTKIS on. European Women’s Lobbyyn kuuluu yli 2000 naisjärjestöä, ja se toimii aktiivisesti naisten aseman parantamiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi. Olemme mukana EWL:n projekteissa ja annamme pyydettäessä lausuntoja meneillään olevista poliittisista prosesseista, esimerkiksi direktiivien valmisteluista.

Puheenjohtajamme Fatim Diarra on EWL:n hallituksen jäsen ja hänen varajäsenenään toimii pääsihteerimme Silla Kakkola. Osallistumme myös EU Civil Society Platform Against Trafficking -verkoston työskentelyyn.

EWL Observatory on Violence Against Women koordinoi ja seuraa naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyötä Euroopan Unionissa. Meillä on edustus myös EWL:n prostituutiopolitiikkaa käsittelevässä Brussel’s Call -verkostossa.

Olemme mukana myös Euroopan sosiaalirahaston kansallisissa elimissä: Meillä on edustus rakennerahasto-ohjelman arvioinnin ohjausryhmässä sekä rakennerahasto-ohjelman seurantakomiteassa. Lisäksi osallistumme rakennerahastojen viestintäverkostoon.

Twitterissä

Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i samarbete