Neuvottelukunnat ja verkostot

NYTKIS:illä on edustuksia useissa neuvottelu- ja toimikunnissa. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä erilaisissa järjestöverkostoissa.

Neuvottelu- ja toimikunnat

Hankkeiden ohjausryhmissä

  • SEGLI – Segregaation lieventäminen koulutuksessa ja työelämässä -kehittämishanke, ESR-hanke; toteuttajina KoulutusAvain Oy ja Wom Oy
  • TASOVA Helsingin Yliopisto/AGORA-keskus ja yhteistyökumppanit; ESR-hanke (hankkeen toteuttajatahon edustajana)

Yhteistyöverkostot