Pohjoismaiset verkostot

Naisia ulkona syksyllä

NYTKIS toimii Malmön Nordiskt Forumin jälkeen syntyneessä uudessa Nordic Feminist Networkissä (NFN) aktiivisesti ja tukee verkoston some-viestintää. Lähetämme vuosittain edustajamme NFN:n vuosikokoukseen.

Pyrimme jatkuvasti luomaan kontakteja ja selvittämään yhteistyön mahdollisuuksia lähialueiden, kuten Venäjän, kansalaisjärjestöjen kanssa ja teemme yhteistyötä Suomessa asuvien venäläistaustaisten naisten verkostojen kanssa.

Pohjoismainen eläkeraportti

NYTKIS julkaisi tammikuussa yhdessä ruotsalaisen Sveriges Kvinnoorganisationer -järjestön sekä Tanskan suurimman ammattiliiton 3F:n kanssa työstetyn raportin, joka käsitteli sukupuolten eläke-eroja. Raportin työstämisen tukena on toiminut pohjoismaisista jäsenistä koostuva asiantuntijaryhmä. Raportin tekemistä on rahoittanut Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen yhteistyöelin Nordic Information on Gender (NIKK).

Työelämän epätasa-arvo selittää eläke-eroja jokaisessa Pohjoismaassa. Naisten koulutustaso on kaikissa Pohjoismaissa korkeampi kuin miesten. Kuitenkin naisten palkat ja toimeentulo ovat kaikissa Pohjoismaissa pienemmät kuin miesten.

Suomessa yli 65-vuotiaiden naisten köyhyysriski on toiseksi suurin Pohjoismaissa – lähes 15 prosenttia. Miesten vastaava luku on reilu kymmenen prosenttia. Luvut ovat kuitenkin laskeneet vuodesta 2010 kaikissa Pohjoismaissa.

Eläke-erot ovat seurausta historiallisesti rakentuneesta miesten ja naisten osallistumisesta työmarkkinoille, palkattoman ja palkallisen työn epätasaisesta jakaantumisesta, palkkatasosta sekä eläkejärjestelmien maakohtaisista ominaisuuksista.

Raportti antaa suosituksia toimista eläketasa-arvon saavuttamiseksi.

Lue artikkelimme raportin julkaisusta täällä.
Lue lisää raportista täällä
Lue koko raportti englanniksi täällä.