Nytkis

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry är en paraplyorganisation som inkluderar riksdagspartiernas kvinnoorganisationer samt Kvinnosaksförbundet Unionen rf, Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf och Sällskapet för genusforskning rf.

Målen för verksamheten är jämställdhet, avskaffande av diskrimineringen av kvinnor och förverkligandet av kvinnors mänskliga rättigheter. Organisationen grundades år 1988.

Vi får bidrag för vår verksamhet från utbildnings- och kulturministeriet. Till våra medlemsorganisationer hör sammanlagt ca 420 000 kvinnor.